Årsberetninger

Sámi Dáiddamusea i februar 2017
Sámi Dáiddamusea i februar 2017. Foto: Tomas Waco

Den 15. desember 2017 vedtok Stortinget endringer i regnskapsloven som innebærer at kravet til årsmelding for små foretak er opphevet. Tilskuddsmottakere som er definert som små foretak etter kravene i regnskapsloven, trenger bare levere revidert regnskap med revisormelding til departementet. Nordnorsk Kunstmuseum faller inn under denne ordningen, og har derfor ikke laget årsmeldinger etter 2017.

Vi ønsker likevel å være åpne og transparente om museets drift. Derfor legger vi ut årsregnskap og Kulturrådets evalueringer her, samt årsberetninger fra årene 2014 - 2017.

Årsregnskap
PDF icon Årsregnskap 2019
PDF icon Årsregnskap 2018

Kulturrådets evalueringer av Nordnorsk Kunstmuseum
PDF icon Kulturrådets evaluering 2019
PDF icon Kulturradets evaluering 2017
PDF icon Kulturrådets evaluering 2016
PDF icon Kulturradets evaluering 2015

Årsberetninger
Styrets beretning 2017
Styrets beretning 2016

Styrets beretning 2015
Styrets beretning 2014