Nordnorsk Kunstmuseums Venneforening

Nordnorsk Kunstmuseums venner

Venneforeningen er en forening for deg som:
- er interessert i kunst
- ønsker å bidra til innkjøp av kunst til Nordnorsk Kunstmuseum
- vil støtte kunstmuseets arbeid
- ønsker å møte andre som er interessert i kunst

Venneforeningen støtter opp om og bistår Nordnorsk Kunstmuseum i arbeidet med å øke interessen og kunnskapen om kunst i Nord-Norge. Vårt viktigste bidrag er å skaffe midler til å kjøpe kunst i samarbeid med Nordnorsk Kunstmuseum. Foreningen har hjulpet til med å finansiere innkjøpene av Olav Christopher Jenssens Lux No. 2/Late Letharia Painting og Peder Balkes Strandparti.

Daværende direktør Jérémie McGowan og leder for venneforeningen Randi Dyrkorn Willumsen ved Peder Balkes "Strand
Daværende direktør Jérémie McGowan og leder for venneforeningen Randi Dyrkorn Willumsen med Peder Balkes «Strandparti».

Foreningen har 7 stiftere; Aronsen Invest AS, konsul Odd Erik Hansen, EMS Consult AS, Austadkvartalet ANS (tidligere ANS Felleseiet Austad), Sparebank 1 Nord-Norge, Data-Consult AS og Thoralf Willumsen. Hver av stifterne har gitt kr. 50 000. Kapitalen skal brukes til å kjøpe kunst. Kapitalen økes gjennom medlemsavgift.

Det kan også gjøres innsamlingsaksjoner for å sikre spesielt viktige kunstverk.

Du kan delta gjennom:
- personlig medlemskap
- bedriftsmedlemskap
- donasjoner

Spørsmål og innspill til venneforeningen kan stilles til styreleder Maiken S. Johnsen eller Nordnorsk Kunstmuseums kontaktperson.

 

Therese Marienborg Lindseth

Nordnorsk Kunstmuseum

e-post: therese@nnkm.no
mobil: +47 952 51 626.

Bli medlem i venneforeningen