Velkommen til Nordnorsk Kunstmuseum

Looking at Crossing Paths by Outi Pieski

Nordnorsk Kunstmuseum har et tilbud til alle, uansett alder. Tilbudet er for det meste gratis. 

Søndagsomvisninger
De fleste søndager
kl 14.00 tilbyr museet en gratis omvisning for alle. Omvisningene annonseres her. Her legger vi også ut onformasjon om verksteder, konserter, debatter og andre arrangement.

Andre omvisninger
Vi tilbyr omvisninger av ulik lengde og emne til alle som ønsker det
. Omvisninger er gratis i åpningstiden i ukedagene. Vi kan også tilby betalte omvisninger til andre tidspunkt, både med og uten bevertning.
Ta kontakt på nnkm@nnkm.no eller tlf.: 77 64 70 20 for å sende en forespørsel.

Barnehager, skoler og studenter
Nordnorsk Kunstmuseum har et tilrettelagt og dialogbasert formidlingstilbud for elever i alle aldre, fra barnehager til voksenopplæring. Våre utstillinger er relevante for en rekke fag og læreplaner. Alle omvisninger er gratis så lenge de foregår i åpningstiden. Kontakt museumslektor Kristin Løvås, kristin@nnkm.no, tlf.: 77 64 70 23 for å avtale tid.

Barnehage på omvisning
Formidler Kristin Låvås lytter spent til et barnehagebarns spørsmål

Vi anbefaler at barnehager kommer i grupper på ca 10 stk, eldre elever i grupper på maksimalt 30. Vi har et unikt verksted og skapeverksted hvor barn kan tegne, male og ha matapuse hvis man ønsker det. Vi har også et omfattende program gjennom Den Kulturelle Skolesekken, både i museet og på skolene. Deltagelse her styres gjennom DKS. 

Kunstkofferter
Vi sender vi årlig ut spesiallagde kunstkofferter til skoler i Nordland, Troms og Finnmark. Det følger med lærerveiledningshefter med faktaopplysninger om kunstnere, verk og teknikk, samt forslag til hvordan utstillingene kan brukes i undervisningen. Les mer om kunstkoffertene her.