Nordnorsk Kunstmuseums styre 2020 – 2023

Styrerepresentanter:

Grete Ellingsen
styreleder utnevnt av Kulturdepartementet

Anni Beate Skogman
nestleder utnevnt av Kulturdepartementet

Ole-Jonny Korsgaard
styremedlem utnevnt av Kulturdepartementet

Hanne Jakhelln (i permisjon)
styremedlem utnevnt av Se Kunst i Nord-Norge

Cecilie Haaland
styremedlem utnevnt av Nordnorsk bildende Kunstnere (NNBK) og Norske Kunsthåndverkere Nord Norge (NKNN) 

Lise Dahl
styremedlem valgt av de ansatte

 

Vararepresentanter:
Vakant, 1. varamedlem KUD
Vakant, 2. varamedlem KUD
Vakant, 3. varamedlem KUD
Ellen Marie Sæthre McGuirk, SE KUNST (fungerende)
Therese Marienborg Lindseth, ansattvalgt representant

Vebjørg Hagene Thoe, varamedlem utnevnt av Nordnorsk bildende Kunstnere (NNBK) og Norske Kunsthåndverkere Nord Norge (NKNN)  

 

Sakslister og referater fra styremøter legges ut her.