Nordnorsk Kunstmuseums styre 2020 – 2023

Styrerepresentanter:

Grete Ellingsen
styreleder utnevnt av Kulturdepartementet

Anni Beate Skogman
nestleder utnevnt av Kulturdepartementet

Ole-Jonny Korsgaard
styremedlem utnevnt av Kulturdepartementet

Hanne Jakhelln
styremedlem utnevnt av SE KUNST

Vakant
styremedlem utnevnt av kunstnerorganisasjonene NNBK og NKNN

Vakant
ansattvalgt styrerepresentant

Vararepresentanter:
Vakant, 1. varamedlem KUD
Vakant, 2. varamedlem KUD
Vakant, 3. varamedlem KUD
Ellen Marie Sæthre McGiurk, SE KUNST
Lise Dahl, ansattvalgt representant
Vakant, kunstnerorganisasjonene NNBK & NKNN

Sakslister og referater fra styremøter legges fortløpende ut her.

Følgende har meldt egenfratreden:
Joar Nango, styremedlem (KUD)
Ingrid Skovgaard, styremedlem (ansattvalgt representant)
Charis Gullickson, styremedlem (ansattvalgt representant)
Inger Blix Kvammen, styremedlem (kunstnerorganisasjonene NNBK & NKNN)
Sigrid Høyforsslett Bjørbæk, styremedlem (kunstnerorganisasjonene)
Trygve Luktvasslimo, varamedlem (kunsterorganisasjonene)
Ina Otzko, varamedlem (kunstnerorganisasjonene)
Johan Vasara, varamedlem (KUD)
Roar Dons, varamedlem (KUD)
Martha Otte, varamedlem (KUD)
Eli Skatvedt, varamedlem (KUD)
Hilde Skanke, varamedlem (KUD)