Styredokumenter

Illustrasjonsbilde: Ron Dyar/Unsplash

Her legger vi fortløpende ut styrepapirer og referater fra styremøtene på Nordnorsk Kunstmuseum.

Innkalling til styremøte 7. mai 2020: PDF icon 33_20_innkalling_styremote_7_mai_2020.pdf

Referater for 2018, 2019 og 2020 til og med 1. april ligger samlet her: PDF icon nnkm_styrereferat_2018-2019.pdf