Styrets beretning for 2014

2014 var et svært aktivt år for Nordnorsk Kunstmuseum, ikke bare i Tromsø og i landsdelen, men også gjennom flere internasjonale samarbeidsprosjekter. Høydepunktet i 2014 var utstillingen med romantikeren Peder Balke, som først ble vist i Tromsø, og deretter i The National Gallery i London. Ved utgangen av året hadde over 80 000 besøkende vært i The Sunley Room i The National Gallery for å se Peder Balkes malerier. Balke-utstillingen i The National Gallery i London er trukket frem av engelske og norske media som en av årets begivenheter. Nordnorsk Kunstmuseum har i tillegg hatt utstilling i New York, hvor Sami Stories skapte oppmerksomhet både blant publikum og presse på Manhattan.

I Tromsø har museet satt ny publikumsrekord: 28 623 besøkende har gjennom året besøkt de 6 utstillingene som har vært vist. I tillegg har utstillinger i regi av det landsdelsdekkende program nådd nesten 8 000 mennesker rundt om i landsdelen.

I 2014 fikk Nordnorsk Kunstmuseum respons på sin visjon om å opprette en ny filial. Økt støtte over statsbudsjettet gjør at vi i starten av 2015 realiserer Kunsthall Svalbard i Longyearbyen på Svalbard.

Nordnorsk Kunstmuseum

Nordnorsk Kunstmuseum ble stiftet i 1985. Museet er en knutepunktinstitusjon med nasjonalt mandat og et regionmuseum med overordnet ansvar for alle de tre nordligste fylkene, samt Svalbard. Institusjonen har sin base i Tromsø. I museets bygning vises til enhver tid forskjellige temporære utstillinger av både historisk og samtidig kunst, samt en fast samling med kunst fra ca. 1800 og frem til i dag. Nordnorsk Kunstmuseum har et særskilt ansvar for å trekke frem kunst med tilknytning til den nordnorske landsdelen gjennom utstillingsvirksomhet og samling, men arbeider også for å bringe nasjonal og internasjonal kunst på høyt nivå til publikum i Tromsø og i landsdelen.

Som et museum med ansvar for hele den nordlige regionen har Nordnorsk Kunstmuseum opprettet en egen avdeling for landsdelsdekkende program, som bl.a. viser utstillinger i de tre nordligste fylkene pluss Svalbard. I tillegg turnerer museet vandreutstillinger til skolene i hele landsdelen.

Samlingen

Nordnorsk Kunstmuseums samling teller 1 765 verk pr. 31. desember 2014.

Oppbyggingen av samlingen er en sentral oppgave for en relativt ung institusjon som Nordnorsk Kunstmuseum. Våren 2014 økte samlingen betraktelig da Olav Christopher Jenssen donerte 74 verk til museet. I tillegg kjøpte nyetablerte Nordnorsk Kunstmuseums Venner og Nordnorsk Kunstmuseum sammen inn et av Jenssens verker; Lux No. 2 / Late Letharia Painting. Verker av Per Christian Brown, Ann Kristin Einarsen, Kari Håkonsen, Sidsel Hanum og Georg F. W. Rohlfing er også ervervet i løpet av 2014.

Nordnorsk Kunstmuseums faste samling vises i tre saler i museets andre etasje. Her presenteres kunst fra begynnelsen av 1800-tallet til i dag, med verker av både historiske kunstnere som Peder Balke og Knud Baade, og samtidige kunstnere som David Hockney og Olav Christopher Jenssen. Den faste samlingen består av arbeider fra museets egen samling, supplert med verker deponert fra Nasjonalmuseet, SpareBank 1 Nord-Norges kunststiftelse, Sparebankstiftelsen DNB, samt flere private og offentlige samlinger.

Utstillinger og publikasjoner

Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø
Det var stor bredde i utstillingsprogrammet for 2014. 6 utstillinger av ulik størrelse ble vist i Nord norsk Kunstmuseums lokaler i Tromsø.

Året startet med utstillingen Stilleben i bevegelse. Åpningen var lagt til samme uke som TIFF - Tromsø Internasjonale Filmfestival 2014. Utstillingen utforsket temaer som forgjengelighet og skjønnhet, og viste samtidig hvordan dagens kunstnere lar seg inspirere av tradisjonelle motiver. Gjennom nyere media som film og fotografi tilfører samtidskunstnere bevegelse til en tradisjonsbundet genre.

Nordnorsk Kunstmuseum har gjennom flere år hatt et godt og nært samarbeid med Olav Christopher Jenssen. Våren 2014 mottok museet en raus donasjon fra kunstneren, og de donerte verkene dannet grunnlaget for utstillingen som fikk den passende tittelen Olav Christopher Jenssen: Donasjonen. Supplert av andre verker av Jenssen som er donert eller deponert i samlingen - til sammen nærmere hundre verker - ble utstillingen en stor suksess blant publikum og kritikere. Olav Christopher Jenssen (født 1954 på Sortland) er først og fremst kjent som maler, men arbeider også innen skulptur, tegning og grafikk. Hele denne bredden kunne oppleves i utstillingen Donasjonen.

Sensommeren var Tromsø vertsby for Sjakk-OL, og Nordnorsk Kunstmuseum bidro til å gi et nytt blikk på sjakkspillet gjennom utstillingen Queen 's Gambit. Utstillingen viste verker fra museets samling som knyttes opp mot sjakkspillets tematikk: spillere, taktikk og slag.

Queen's Gambit er en av de eldste sjakkåpningene, mens utstillingen viste et nytt blikk på museets samling. Utstillingen vektla samtidskunst med verker av bl.a. Iver Jåks, Stein Rønning, Crispin Gurholt, Karl-Gustav Gjertsen, Ida Lorentzen og Jens Erland. Ulike media som skulptur, fotografi og maleri var representert i utvalget.

Peder Balke (1804-1887) er den mest innovative kunstner fra romantikken. Han var den første norske kunstneren som malte den storslagne naturen i Nord-Norge - skildret i hans høyst særegne teknikk. Sommeren 1832 la Peder Balke ut på en reise som skulle føre ham så langt nord som til Nordkapp og videre til Vadsø og Vardø i øst. Møtet med den dramatiske naturen i det nordlige Norge ble en skjellsettende opplevelse for kunstneren, som skulle komme til å skildre dette landskapet gjennom resten av sitt liv. Balke ble den første norske kunstneren som malte fra Nord-Norge, og hans unike uttrykk utgjør et svært originalt bidrag til den romantikken.

Balke var også en politisk visjonær i sitt syn på de sosiale forholdene i sin tid - og var derfor naturlig å trekke frem i museets markering av Grunnlovsjubileet. Utstillingen Peder Balke: Visjon og revolusjon som ble vist i Nordnorsk Kunstmuseum 14. juni-12. oktober er den største utstillingen av Balkes verker i nyere tid. Utstillingen ble sett av nærmere 12 000 mennesker i Tromsø.

Parallelt med Peder Balke: Visjon og revolusjon viste museet en utstilling med verker av Thomas Falstad (f. 1977 i Trondheim). Falstad er kjent for malerier og skulpturer som utforsker drømmer og virkelighet, mytologi, kunsthistorie og mentale tilstander. Utstillingen viste sentrale verker fra hans kunstnerskap: Arbeider fra serien Ceromancy, maleriet Scenic Solitude og skulpturen Polygon Window. Sett i dialog med maleriene til Balke gir Falstads verker et bredere inntrykk av landskapets visjonære dimensjon.

Høsten 2014 laget Nordnorsk Kunstmuseum et digitalt formidlingsprosjekt med tittelen Digital Balke | Divine North, som fokuserer på Balkes nordnorske landskapsmotiver. Musikeren Gaute Barlindhaug laget et elektronisk lydverk til fremvisningen. Lydverket går i dialog med Balkes motiver nordfra, og med sitt lavmælte kontemplative uttrykk fungerer dette som et forsterkende element i opplevelsen av Balkes kunst. Samtidig understrekes kontrasten til romantikkens sans for det dramatiske og storslåtte. Et fellestrekk er maleren Balkes overgang til det moderne og den elektroniske musikkgenrens fokus på det nyskapende. Det er første gang Nordnorsk Kunstmuseum har produsert et slikt formidlingsprosjekt sammen med en musiker.

Utstillinger i utlandet
Utstillingen Samiske historier/Sami Stories, som i 2013 ble vist i Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø, reiste våren videre til New York, hvor den ble vist i Scandinavian House. Sami Stories: Art and Identity of an Arctic People var godt besøkt i sommermånedene på Manhattan. I forbindelse med åpningen ble det også avholdt et seminar og i forbindelse med utstillingen er det produsert et boksett i to bind, i samarbeid med Orkana Akademisk forlag. Utstillingen besto av verker som forteller om samisk historie og samfunn, med hovedvekt på samtidskunst. Prosjektet var et samarbeid med Tromsø Museum. Utstillingen skal i 2015 også vises i Anchorage Museum i Alaska.

12. november åpnet the National Gallery i London utstillingen Peder Balke. Over 60 malerier gir et stort og internasjonalt publikum anledning til å bli kjent med Balke, som er den andre norske kunstneren som får sin egen utstilling i dette ærverdige museet. Den forrige var Edvard Munch. «Peder Balke står overfor sitt internasjonale gjennombrudd,» mente Nordnorsk Kunstmuseums direktør Knut Ljøgodt før utstillingsåpningen. Nordnorsk Kunstmuseum har hatt et godt samarbeid med the National Gallery. Direktør Nicholas Penny var sikker på at det engelske publikum vil strømme til museet på Trafalgar Square. «Dette er en spennende kunstner og en viktig utstilling,» fastslår Penny. Utstillingen har hatt et eventyrlig publikumsbesøk - hele 83 000 hadde besøkt utstillingen i løpet av de første to månedene. Over nyttår var også den engelske versjonen av boken om Peder Balke utsolgt i London, og måtte trykkes i nytt opplag.

Publikasjoner
I forbindelse med flere av utstillingene ble det utgitt egne publikasjoner, til dels av Nordnorsk Kunstmuseum, til dels i samarbeid med andre. Til utstillingen Inexhaustible Beauty- Uendelig skjønnhet ble det publisert en katalog, med Lise Dahl og Sandra Lorentzen som redaktør. Til Sami Stories ble det utgitt et tobindsverk i samarbeid med Tromsø Museum Universitetsmuseet, publisert av forlaget Orkana Akademisk, med en rekke forskningsbaserte/vitenskapelige artikler av ledende eksperter på området (red. Charis Gullickson og Sandra Lorentzen).

I forbindelse med Balke-prosjektet ble det utgitt to publikasjoner; en norsk publisert av Nordnorsk Kunstmuseum og en engelsk publisert av National Gallery og distribuert av Yale University Press, begge med forskningsbaserte bidrag fra både norsk og engelsk side.

Andre publikasjoner ansatte ved Nordnorsk Kunstmuseum har bidratt til:

  • Charis Gullickson: «Den moderne samiske kunstens far - Iver Jåks», KUNSTforum, #1, 2014.
  • Charis Gullickson: «From Voyage Pittoresque to Site-Specific», i Reidun Laura Andreassen & Liv Helene Willumsen (red.): Steilneset Memorial: Art, Architecture, History, Orkana Forlag, Stamsund.

Landsdelsdekkende virksomhet
Fra og med 2010 har Nordnorsk Kunstmuseum gjennomført et eget landsdelsdekkende program i Nord-Norge. Institusjonen turnerer utstillinger til museer, gallerier og kunstforeninger i de tre nordligste fylkene, samt Svalbard, og deltar også aktivt i andre kunstfaglige sammenhenger i landsdelen. Nordnorsk Kunstmuseum er opptatt av å være et museum for hele landsdelen og å nå ut til folk der de bor!

I løpet av 2014 har museets landsdelsdekkende program turnert 4 vandreutstillinger, i tillegg til at Digital Balke | Divine North ble vist på Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø. Utstillingene har vært vist på 8 ulike lokasjoner rundt om i hele landsdelen.

Utstillingen Higher Ground har som mål å se forskjellige generasjoners uttrykksmåter i forhold til hverandre, samt vise mangfoldet og bredden i deres tilnærmelser til tegnemediet. Higher Ground viser verker av kunstnere fra sent 1800-tall og frem til i dag. Utstillingen har vært vist i både Finnmark og Nordland. Utstillingen avsluttet sin turnering i 2014 og er sett av totalt 10 000 i løpet av den tiden den har turnert.

Inexhaustible Beauty- Uendelig skjønnhet viser 24 verker av 21 kunstnere fra samlingen til Nordnorsk Kunstmuseums samarbeidspartner, SpareBank 1 Nord-Norges kunststiftelse. Utstillingen ble vist på Galleri NordNorge høsten 2014. Det ble også produsert en katalog i forbindelse med utstillingen.

I tillegg viste Galleri Nord-Norge en utstilling om Einar Berger - Berger for seg sjøl - som var basert på Nordnorsk Kunstmuseums samling.

Totalt ble de 5 vandreutstillingene besøkt av rundt 8 000 mennesker i landsdelen, i tillegg til over 4 000 besøkende på Digital Balke/Divine North i Tromsø.

Formidling

Nordnorsk Kunstmuseum driver en aktiv formidlingspolitikk overfor såvel barn og ungdom som det almene publikum - både i Tromsø og i landsdelen. I løpet av året har det vært gjennomført et omfattende program av omvisninger, foredrag og verkstedsarbeid, i tilknytning til museets forskjellige utstillinger og den faste samlingen.

Over 2 500 elever har deltatt på de 135 omvisningene som er gjennomført i 2014.

Det har i 2014 vært gjennomført 23 verksteder som en del av museets formidlingsprogram. Nærmere 400 elever har deltatt på verksteder knyttet til utstillingene Stilleben i bevegelse, Peder Balke: Visjon og revolusjon, samt et spesialverksted sammen med Vitensenteret i Tromsø; Matte i kunsten.

Atelierabeid overfor barn og ungdom har også resultert i flotte utstillinger, der skoleelevene får stille ut egne verker og med egne åpninger. Museet har avholdt flere helgearrangementer, deriblant offentlige omvisninger i aktuelle utstillinger og en rekke familiedager med åpent verksted.

I tillegg har museets formidlingsavdeling turnert 20 vandreutstillinger til 165 skoler i hele landsdelen og på denne måten nådd nesten 10 000 elever.

Nettverkssamarbeid og samarbeidspartnere

Nordnorsk Kunstmuseum samarbeider aktivt med Nasjonalmuseet og de andre kunstmuseene i det norske museumsnettverket. Nordnorsk Kunstmuseum deltar i nettverket Kunstnett Nord-Norge. Museet har dessuten utstrakt samarbeid med forskjellige kunst- og kulturinstitusjoner og visningssteder i Tromsø og i Nord-Norge for øvrig. I tillegg har museet et omfattende nettverk av forskjellige kunst- og kulturinstitusjoner i både inn- og utland, noe som bl.a. har resultert i årets forskjellige internasjonale samarbeidsprosjekter.

SpareBank 1 Nord-Norge har de senere årene vært Nordnorsk Kunstmuseums hovedsamarbeidspartner. Konkret støtter Sparebanken museets formidlingsarbeid overfor barn og ungdom, samt en årlig utstilling med fortrinnsvis nordnorsk profil. I tillegg har museet mottatt en ekstra bevilgning for å videreutvikle det internasjonale arbeidet. Nordnorsk Kunstmuseum er dessuten representert i styret i SpareBank 1 Nord-Norges kunststiftelse.

Nordnorsk Kunstmuseum har videre en samarbeidsavtale med Troms fylkeskommune, som innebærer at museet fungerer som rådgiver for fylkeskommunen ved innkjøp og utsmykninger og har ansvar for den kunstfaglige forvaltningen av samlingen.

Media

Mediadekningen har vært god i 2014, ikke minst i tilknytning til Peder Balke: Visjon og revolusjon, men også til øvrige utstillinger og prosjekter. Nærmere 100 mediaoppslag i norsk presse om Peder Balke-utstillingen, samt oppslag de viktigste media i England, bl.a. The Guardian, BBC og The Spectator i forbindelse med utstillingen på National Gallery. Utstillingen fikk også oppslag i medier i Asia. Sami Stories ble også dekket av New York Times og ARTnews.

Likestilling

Ved Nordnorsk Kunstmuseum ble det i 2014 utført 1,6 mannlige og 7,8 kvinnelige årsverk. Disse er fordelt på følgende funksjoner 4,69 faglige, 2,4 administrative stillinger og 2,42 stilling i skranke/publikumsfunksjonen. Museet har ut fra eksisterende situasjon ikke sett det nødvendig med spesielle likestillingsrettede tiltak, men vil vurdere dette ved eventuelle nytilsettinger.

Regnskap

Årsregnskapet for 2014 viser et overskudd på kr. 779 629. Dette er noe bedre enn forventningene for året, og skyldes utsettelse av ombyggingsprosjekt i museets publikumsområde. Styret sier seg tilfreds med resultatet, hvorav 300 000 settes av til fullføring av ombyggingsprosjektet i 2015 og resterende overføres annen egenkapital.

I samsvar med regnskapslovens§ 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Nordnorsk Kunstmuseums eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Personale

I 2014 ble det utført 9,4 årsverk ved museet, fordelt på 8 heltids- og 6 deltidstillinger.

Vaktpersonale fra NOKAS AS.
Renhold ved Arctic Renhold AS.
Museumsteknisk arbeid ved Duksund Snekkerverksted.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet er generelt godt. Det har ikke vært noen skader eller ulykker i 2013. Sykefraværet er på 82,80 dagsverk, som tilsvarer 3,5 %.

Ytre miljø

Det drives ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø.