Styrets beretning for 2015

2015 har nok en gang vært et svært aktivt år for Nordnorsk Kunstmuseum. Den viktigste begivenheten i 2015 var åpningen av Kunsthall Svalbard, Nordnorsk Kunstmuseums satellitt i Longyearbyen. H.M. Dronningen foresto åpningen av Kunsthall Svalbard og dens første utstilling med Joan Jonas: Glacier. At etableringen har vært vellykket vises bl.a. gjennom de høye besøkstallene; hele 41 915 besøkende har vært innom Kunsthall Svalbard i 2015.

Nordnorsk Kunstmuseums utstillinger i utlandet har også vakt begeistring – både nasjonalt og internasjonalt. Samarbeidet med The National Gallery i London om utstillingen med Peder Balke fikk stor suksess, nærmere en kvart million mennesker besøkte utstillingen. Sámi Stories, som ble produsert sammen med Tromsø Museum, ble vist i Anchorage Museum i Alaska, skapte oppmerksomhet rundt samisk historie, samfunn og kunst.

I november åpnet en viktig utstilling i Nordnorsk Kunstmuseums landsdelsdekkende program. Den røde armes tilbaketrekning fikk gode omtaler da den ble vist i Tromsø. Utstillingen skal på turne både i Norge og Russland i 2016.

Nordnorsk Kunstmuseums samling har vokst betraktelig i løpet av året ved en testamentariske gave fra Viggo Hagstrøm 216 på verk, hvor rundt 100 ble vist på utstillingen ved museet sommeren 2015. I 2016 ankommer ytterlige 99 verker fra Hagstrøms testamentariske gave.

Nordnorsk Kunstmuseum mottok våren 2015 Kunstkritikerprisen 2014 fra Norsk Kritikerlag. Vi fikk prisen for utstillingen Peder Balke Visjon og revolusjon (14. juni–12. oktober 2014).

Nordnorsk Kunstmuseum

Nordnorsk Kunstmuseum ble stiftet i 1985. Museet har et nasjonalt mandat med overordnet ansvar for alle de tre nordligste fylkene samt Svalbard. Institusjonen har sin base i Tromsø. I museets bygning vises til enhver tid forskjellige temporære utstillinger av både historisk og samtidig kunst samt en fast samling med kunst fra ca. 1800 og frem til idag.

Som et museum med ansvar for hele den nordlige regionen har Nordnorsk Kunstmuseum opprettet en egen avdeling for landsdelsdekkende program, som bl.a. viser utstillinger i de tre nordligste fylkene pluss Svalbard. I tillegg turnerer museet vandreutstillinger til skolene i hele landsdelen.

Samlingen

Nordnorsk Kunstmuseums samling teller 2 021 verk pr. 31. desember 2015. Oppbyggingen av samlingen er en sentral oppgave for en relativt ung institusjon som Nordnorsk Kunstmuseum. I 2015 mottok Nordnorsk Kunstmuseum 216 verker i testamentarisk gave fra Viggo Hagstrøm. Gaven inneholdt norsk kunst og kunstindustri fra mellomkrigstiden. Ti verk har blitt donert av kunstnere i 2015. Inger Johanne Grytting, Kjell Varvin, Marit Følstad, Ole Jørgen Næss og A K Dolven har alle generøst bidratt med verker til Nordnorsk Kunstmuseums samling i løpet av 2015. Totalt har Nordnorsk Kunstmuseum mottatt 247 verk i gave i 2015.

I tillegg er det kjøpt inn åtte verker til museets samling. Inger Johanne Grytting, Kjell Varvin, Thomas Falstad, Joan Jonas, A K Dolven og Thorvald Hellesen og Amelin Albin har alle blitt en del av samlingen i løpet av 2015.

Utstillinger og publikasjoner 

Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø

I forbindelse med Nordnorsk Kunstmuseums 30-årsjubileum hadde museet samling som tema for utstillingsprogrammet i 2015.

Åtte utstillinger ble vist i museets lokaler i Tromsø, én i Kunsthall Svalbard, to i utlandet.  I tillegg har Nordnorsk Kunstmuseum produsert tre utstillinger i det landsdelsdekkende programmet, to av disse har vært vist i våre lokaler i Tromsø.

Året startet med fokus på individet. Basert på Nordnorsk Kunstmuseums samling fokuserte utstillingen Individ: portretter fra samlingen på portrettsjangeren. Portrett omhandler først og fremst individet, og er et bilde eller en skildring av en person, der individuelle særtrekk er vektlagt. Portrettet er ikke bare en refleksjon av noen, men også om noen. Sjangeren har en lang tradisjon og er fortsatt en levende kunstform i dag. Det kan være i form av et klassisk selvportrett, eller nåtidens såkalte «selfies» eller en QR-kode som leses med mobilen.

Inger Johanne Grytting: Extensions trakk for første gang en linje gjennom hele Inger Johanne Gryttings kunstnerskap. Separatutstillingen Extensions presenterte en større del av Gryttings kunstneriske virke, som spenner fra tidlige figurative oljemalerier til nyere abstrakte tegninger og malerier. I utstillingen ble publikum vitne til kunstnerens utvikling og overgang mellom det figurative og det abstrakte. Grytting utforsker det grunnleggende i tegnemediet, nemlig streken i seg selv, og dens muligheter. Bildene kan oppleves både som minimalistiske og ekspresjonistiske, og kan sees som et uttrykk for et indre landskap.

Gryttting’s Parallels var en forlengelse av prosjektet Extensions, og presenterte et utvalg kunstnere fra Gryttings kunstnerkrets – Jan Groth, Heidi Kennedy Skjerve og Thomas Pihl. Disse kunstnerne står i den modernistiske tradisjonen og arbeider med forskjellige teknikker. Verkene var primært hentet fra museets samling.

Våren 2015 fikk Nordnorsk Kunstmuseum en betydelig testamentarisk gave fra Viggo Hagstrøm. Professor Viggo Hagstrøm (1954 – 2013) var en av Norges fremste jurister og også en lidesnskapelig kunstsamler. Han besatt antagelig den betydeligste privatsamlingen av norsk kunst og kunstindustri fra første halvdel av 1900-tallet. Sommeren 2015 viste Nordnorsk Kunstmuseum en utstilling med utvalgte verker fra denne gaven. Utstillingen Kunstsamleren var ment som en hyllest til Hagstrøms minne og hans innsats for norsk kunstliv.

Etter å ha vært på turné til New York og Anchorage kom utstillingen Sámi Stories tilbake til Tromsø sommeren 2015. I forbindelse med utdelingen av John Savio-prisen høsten 2015 viste Nordnorsk Kunstmuseum utvalgte verker av Iver Jåks, John Savio, Britta Marakatt-Labba, Arnold Johansen og Aslaug Juliussen.

Nordnorsk Kunstmuseum viste høsten 2015 utstillingen Fra Dahl til Munch med 64 verker fra Canica Kunstsamling. Utstillingen inviterte publikum til en reise gjennom 1800- og det tidlige 1900-tallets kunsthistoriske utvikling. Verker av kjente kunstnere som blant andre Tidemand og Gude, Christian Skredsvig, Edvard Munch, Bengt Nordenberg, L.A. Ring og Vilhelm Hammershøi viser de nordiske og skandinaviske impulser i kunstlivet på tvers av landegrenser.

Canica Kunstsamling er en av Norges betydeligste private kunstsamlinger i dag. Samlingen er bygget opp gjennom mange år av forretningsmannen Stein Erik Hagen, i nært samarbeid med kunsthistorikeren Steinar Gjessing. Det er en samling som fremstår som strategisk og profesjonelt bygget opp – og et viktig supplement til de offentlige kunstmuseenes samlinger.

To utstillinger fra Nordnorsk Kunstmuseums landsdelsdekkende program har også vært vist i kunstmuseets lokaler i Tromsø. Inexhaustible beauty, med verker fra SpareBank 1 Nord-Norges Kunststiftelse, ble vist sommeren 2015, og den nyproduserte utstillingen Den røde armés tilbaketrekning åpnet i begynnelsen av november 2015.

Kunsthall Svalbard, Longyearbyen

Kunsthall Svalbard åpnet 7. februar 2015 med utstillingen Joan Jonas: Glacier. Jonas har ofte latt seg inspirere av det arktiske landskapets krefter. Glacier er inspirert av den islandske forfatteren Haldor Laxnes’ roman Under breen, og deler av innspillingen er gjort på Island. En versjon av verket har tidligere vært vist på dOKUMENTA (13) i Kassel, 2012. Jonas er også kunstneren som representerer USA på Venezia-biennalen i 2015.

Internasjonale utstillinger

Utstillingen Peder Balke som i 2014 ble vist ved Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø åpnet den 12. november 2014 på National Gallery i London. Nesten en kvart million mennesker så utstillingen i perioden 12.november 2014 - 12. april 2015. Med over 60 malerier ble et stort og internasjonalt publikum kjent med Balke, som er den andre norske kunstneren som får sin egen utstilling i dette ærverdige museet. Den forrige var Edvard Munch. Boken om Peder Balke som National Gallery utgav (distribuert av Yale University Press) oppnådde også gode salgsresultater og måtte trykkes opp i ett ekstra opplag.

Utstillingen Sámi Stories: Art and Identity of an Arctic People formidler fortellinger om samisk historie, samfunn og kunst ble våren 2015 vist på Anchorage Museum i Alaska. Utstillingen har tidligere vært vist på Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø og Scandinavia House i New York. Utstillingen i Alaska var et samarbeid mellom Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø museum – Universitetsmuseet og Anchorage Museum.  I forbindelse med åpningen av utstillingen ble det også arrangert et symposium med deltakelse av kunstnere og kuratorer fra både Norge og Alaska.

Savio-prisen

John Savio-prisen som er opprettet av Bildende Kunstneres Hjelpefond i samarbeid med Samisk Kunstnerforbund og Nordnorsk Kunstmuseum ble delt ut for første gang i 2015. Geir Tore Holm mottok den første John Savio-prisen ved utdelingen på Nordnorsk Kunstmuseum i september 2015.
 

Publikasjoner

I forbindelse med flere av utstillingene ble det utgitt egne publikasjoner, til dels av Nordnorsk Kunstmuseum, til dels i samarbeid med andre.

I forbindelse med Inger Johanne Grytting: Extensions gav Nordnorsk Kunstmuseum ut den første monografien om Gryttings kunstnerskap, utgitt på kunstbokforlaget Teknisk Industri AS, Oslo. Boken inneholder bl.a. dikt av Jan Erik Vold dedikert til kunstneren og et kunsthistorisk essay av Charis Gullickson.

Kunstsamleren: Høydepunkter fra Viggo Hagstrøms donasjon ble lansert i Oslo i september 2015. Boken ble utgitt på Teknisk Industri AS og var støttet av BHK – Bildende Kunstneres Hjelpefond. Publikasjonen inneholder flere kunsthistoriske tekster som belyser Hagstrøms samling.

Til utstillingen Fra Dahl til Munch ble det i samarbeid med forlaget Orkana produsert en større bok med bidrag fra en rekke fremtredende norske og internasjonale kunsthistorikere. Boken Fra Dahl til Munch: Nordisk maleri fra Canica Kunstsamling har tekster på norsk, dansk, svensk og engelsk.

Knut Ljøgodt har skrevet artikkelen: «Den siste kjempen: Romantikkens gjenoppdagelse av vikinger og guder» i boken Vikingmytologier II, Haugar Vestfold Kunstmuseum.

Landsdelsdekkende virksomhet

Fra og med 2010 har Nordnorsk Kunstmuseum gjennomført et eget landsdelsdekkende program i Nord-Norge. Institusjonen turnerer utstillinger til museer, gallerier og kunstforeninger i de tre nordligste fylkene samt Svalbard, og deltar også aktivt i andre kunstfaglige sammenhenger i landsdelen. Nordnorsk Kunstmuseum er opptatt av å være et museum for hele landsdelen og å nå ut til folk der de bor!

I løpet av 2015 har museets landsdelsdekkende program turnert tre vandreutstillinger.

Utstillingene har vært vist på seks ulike lokasjoner rundt om i hele landsdelen.

Inexhaustible Beauty – Uendelig skjønnhet viser 24 verker av 21 kunstnere fra samlingen til Nordnorsk Kunstmuseums samarbeidspartner, SpareBank 1 Nord-Norges kunststiftelse. Utstillingen besøkte i 2015 Bodø, Tromsø, Mo i Rana og Harstad. Det ble også produsert en katalog i forbindelse med utstillingen.

Digital Balke | Divine North, et digitalt formidlingsprosjekt basert på utstillingen Peder Balke: Visjon og revolusjon ble vist Harstad.

I november 2015 åpnet utstillingen Den røde armés tilbaketrekning /Возвращение Красной Армии /The Withdrawal of the Red Army ved Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø.

Sentralt i utstillingen er tanken om at tid, minne, motstand og lek former den konseptuelle rammen om prosjektet og aktualiserer menneskenes overlevelsesstrategier og utrolige evne til å være kreative på tross av stressende, traumatiserende og strabasiøse forhold. Prosjektet er initiert av den norsk-russiske kunstneren og kuratoren Ivan Galuzin, og gjennomført i samarbeid med Nordnorsk Kunstmuseums kurator Lise Dahl.  Utstillingen skal i 2016 på turne til Kirkenes, Murmansk, Arkhangelsk og Blaker Gamle Meieri i Oslo.

Totalt ble de tre vandreutstillingene besøkt av 9 755 personer i landsdelen, inkludert visningene av The Withdrawal of the Red Army og Inexhaustible Beauty i Tromsø.

Formidling

Nordnorsk Kunstmuseum driver en aktiv formidlingspolitikk overfor såvel barn og ungdom som det allmenne publikum – både i Tromsø og i landsdelen. I løpet av året har det vært gjennomført et omfattende program av omvisninger, foredrag og verkstedarbeid, i tilknytning til museets forskjellige utstillinger og den faste samlingen.

Over 2 545 elever har deltatt på de 132 omvisningene som er gjennomført i 2015.

Det har i 2015 vært gjennomført 17 verksteder som en del av museets formidlingsprogram. Nærmere 234 elever har deltatt på verksteder knyttet til Inger Johanne Grytting, den faste samlingen, Peder Balke og Den røde armés tilbaketrekning. I tillegg har vi gjennomført et spesialverksted sammen med Vitensenteret i Tromsø; Matte i kunsten. I tillegg har museets formidlingsavdeling turnert 20 vandreutstillinger til 68 skoler våren 2015. Høsten 2015 vedtok vi å prioritere revisjon av koffertene samt redusere antall vandreutstillinger til 12 stk. Disse 12 koffertene besøkte høsten 2015 36 skoler. Gjennom dette arbeidet har vi nådd over 6 000 elever.

Museet har avholdt flere helgearrangementer, deriblant offentlige omvisninger i aktuelle utstillinger og åtte familiedager med åpent verksted.

Nettverkssamarbeid og samarbeidspartnere

Nordnorsk Kunstmuseum samarbeider aktivt med Nasjonalmuseet og de andre kunstmuseene i det norske museumsnettverket. Museet har dessuten utstrakt samarbeid med forskjellige kunst- og kulturinstitusjoner og visningssteder i Tromsø, Nord-Norge, Norge og i utlandet. Vi er fornøyd med at disse samarbeidene har resultert i flere internasjonale samarbeidsprosjekter.

SpareBank 1 Nord-Norge har de senere årene vært Nordnorsk Kunstmuseums hovedsamarbeidspartner. Konkret støtter Sparebanken museets formidlingsarbeid overfor barn og ungdom samt en årlig utstilling med fortrinnsvis nordnorsk profil. Nordnorsk Kunstmuseum er dessuten representert i styret i SpareBank 1 Nord-Norges kunststiftelse.

Nordnorsk Kunstmuseum har videre en samarbeidsavtale med Troms fylkeskommune, som innebærer at museet fungerer som rådgiver for fylkeskommunen ved innkjøp og utsmykninger og har ansvar for den kunstfaglige forvaltningen av samlingen.

Nordnorsk Kunstmuseum har også deltatt idet sirkumpolare nettverket Northern Art Network, med deltakere fra Alaska, Canada, Finland, Sverige og Grønland.

Media

I 2015 var Nordnorsk Kunstmuseum godt synlig i nasjonale medier med 248 medieoppslag. Våre utstillinger oppnår oppslag ikke bare regionalt, men i stor grad også nasjonalt. I forbindelse med Kunsthall Svalbard fikk museet også en rekke internasjonale oppslag.

Likestilling

Ved Nordnorsk Kunstmuseum ble det i 2015 utført 1,39 mannlige og 8,64 kvinnelige årsverk. Disse er fordelt på følgende funksjoner 3,93 kunstfaglige, 2,49 administrative stillinger og 3,6 stilling i skranke/publikumsfunksjon. Museet har ut fra eksisterende situasjon ikke sett det nødvendig med spesielle likestillingsrettede tiltak, men vil vurdere dette ved eventuelle nytilsettinger.

Regnskap

Årsregnskapet for 2015 viser et overskudd på kr. 1 509 285.

Resultatet er noe bedre enn forventningene for året, og dette skyldes vakante stillinger samt utsettelse av prosjekter knyttet til magasin og sikkerhetsarbeid.

Styret sier seg tilfreds med resultatet, hvorav en million kroner settes av til nødvendig prosjektering av magasinsituasjonen, og resterende overføres fri egenkapital.

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Nordnorsk Kunstmuseums eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Personale

I 2015 ble det utført 10,02 årsverk ved museet, fordelt på 8 heltids- og 13  deltidstillinger.
Vaktpersonale fra NOKAS AS.
Renhold ved Elite Services  AS.
Museumsteknisk arbeid ved Duksund Snekkerverksted.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet er generelt godt. Det har ikke vært noen skader eller ulykker i 2015. Sykefraværet  er på 228,50 dagsverk, som tilsvarer 6,29 %.

Ytre miljø

Det drives ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø.