Ungdom i Bodø rekrutteres som kunstformidlere

PRESSEMELDING
Foto: Bjørn Nikolas Rognså

Prosjektet Unge kunstformidlere er et samarbeid mellom Nordnorsk Kunstmuseum, UNG2024, NŌUA og Stormen kunst/dájdda. Vi søker ungdom mellom 13-25 år som vil skape kunstopplevelser for andre unge

– Ungdommen i nord er en levende, kreativ og mangfoldig generasjon med erfaring fra å leve i en av de viktigste delene av verden, Arktis. Deres perspektiver på livet i Arktis er viktige for oss alle. Det er derfor viktig at museer og ungdom samarbeider for å få en bedre forståelse av, og handle ut fra den rollen museene kan spille når det gjelder det som er viktig for dem, for eksempel sosial rettferdighet, avkolonisering, klimaendringer, psykisk helse, funksjonshemming og ungdomsflukten sørover i landet.

Prosjektet Unge kunstformidlere gir denne fremtidige generasjonen verktøy for å formidle om temaer som angår dem, "av og for" ungdom, og som kan bidra til å forandre samfunnet og museene. Det gir dem også arbeidserfaring som kan føre til nye karrieremuligheter i nord. Vi er virkelig glade for å være en del av dette programmet og så frøene for å sikre ungdommen den sunne og rettferdige fremtiden de fortjener, sier direktør og sjefskurator i Nordnorsk Kunstmuseum, Katya García-Antón.

Arbeidet med Unge kunstformidlere starter i 2023, hvor ungdommene begynner opplæring, og høster erfaring fra formidlingsprosjektene de er med på å skape. I løpet av prosjektåret 2023-2024 vil ungdommene skape ulike former for formidling. Det kan være omvisninger, workshops, podcast, digitale opplevelser, forestillinger – alt etter hva de unge kunstformidlerne brenner for. Arrangementene er laget av ungdom for ungdom. 

I opplæringsprogrammet vil blant annet kunsthistorie, ulike innfallsvinkler for å snakke om kunst, lære å lede en forsamling, lære stemmebruk, skape dialog, og skrive manus til formidling være del av pensum. Opplæringen skal gjøre ungdommene rustet til å planlegge og gjennomføre formidlinger i galleriene.

– Ungdommene vil i løpet av året utvikle ulike former for formidling av ulike utstillinger hos NŌUA, Stormen kunst/dájdda og Nordnorsk Kunstmuseum. Prosjektet er et samarbeid hvor Nordnorsk Kunstmuseum er prosjektleder, er ansvarlig for opplæring og har arbeidsgiveransvar. Nordnorsk Kunstmuseum vil bidra inn med sin kompetanse, og vil engasjere en formidler/prosjektkoordinator i Bodø som følger opp ungdommene både under opplæring, i forberedelse og i arrangementene, sier formidlingsansvarlig i Nordnorsk Kunstmuseum, Astrid Rotvold Nilsen.

For spørsmål og evt. intervju om pilotprosjektet, ta kontakt med prosjektleder Astrid Rotvold Nilsen hos Nordnorsk Kunstmuseum.
Mail: astrid@nnkm.no, mobil: 986 92 741

 

Onsdag 31. mai 2023