The Butterfly Effect # 2: Rafiki

Velkommen til Nordnorsk Kunstmuseums andre arrangement i serien The Butterfly Effect. Kan justeringer i museumspraksis føre til seismiske endringer i samfunnet? Vi har invitert kunstneren Rafiki. Hun gir et foredrag med tittelen: «Sheltering OURstories: Between colonial amnesia and Ancestral memory restitution in the museum»

Foredragsholder: Rafiki
Dato: 08. desember, 2023 kl. 15:00–16:00
Sted: Zoom. Launch Meeting - Zoom


 

Rafiki sier om sitt foredrag: «I tiden vi lever i har det blitt mer og mer vanlig for de offentlige museene å trekke inn perspektiver om institusjonskritikk, avkolonisering, inkludering og omsorg, som del av en progressiv endringsfilosofi. Det er ingen tvil om at avkolonisering, inkludering og mangfold er blant de viktigste moteordene og begrepene for museumsinstitusjonens relevans i et samfunn som blir stadig mer multietnisk. Disse begrepene er imidlertid fortsatt relativt nye og skjøre i et historisk perspektiv. Det enorme arbeidet som kreves for å frigjøre museet fra den intellektuelle imperialismens grep, er viktigere nå enn noensinne. Jeg vil snakke om dette ut fra min posisjon og egne perspektiver, som en som er lokal både i den sentrale delen av det afrikanske kontinentet og i det nordeuropeiske Skandinavia.»

Rafiki (f. 1989) er basert i Oslo. Heller enn å skape ferdige objekter som et sluttresultat, utgjør Rafikis praksis en prosess der det å fremme lindring, bevare minner og utføre kulturanalyse, står sentralt.
Kunstneriske strategier i verkene hennes unngår ofte vestlige, antropologiske blikk. Ved å inkorporere symbolikk, fabler og verktøy fra visuell fortellerkunst og muntlig historie påkaller hun tema som tvangsforflytning, krig, rasifiserte oppfattelser av svarthet og femininitet og belastede koloniale tradisjoner for å kontrollere sted og utslette temporalitet.

Arrangementet vil foregå på engelsk og det vil gjøres videoopptak av presentasjonen.

The Butterfly Effect er en programserie på 18 måneder produsert av Nordnorsk Kunstmuseum. Serien inviterer til samtaler, foredrag, performance, måltider, vandringer, og workshops, både digitalt og fysisk ved NNKMs areanaer og hos samarbeidspartnere.

Første arrangement i serien ble avholdt 28. oktober 2023 med et foredrag av den New York-baserte kuratoren Laura Raicovich (forfatter av Culture Strike. Art and Museums in an Age of Protest, 2022). Videoopptak av foredraget til Laura Raicovich kommer

Fremtidige arrangement i samme serie:
02. februar 2024:
Ánde Somby, ved Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø

19. mars 2024:
Candice Hopkins, ved Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø

Videre i 2024 vil det bli program med Ama Josephine Budge, Léuli Eshrāghi, Anawana Haloba, Stefanie Hessler, Melanie Keen, Kimberley Moulton, Manuela Moscoso og flere.
Mer informasjon kommer.

Om serien The Butterfly Effect: Kan justeringer i museumspraksis føre til seismiske endringer i samfunnet? 

Serien stiller et enkelt spørsmål: Kan justeringer i museumspraksis føre til seismiske endringer i samfunnet? Det er ingen tvil om at museene i dag står overfor store utfordringer; disse er et symptom på de presserende og sammenhengende påvirkningene som klimakrisen, rasisme og seksuell trakassering, ulikhet i velstand og teknologisk innovasjon som overgår menneskets fatteevne har på våre samfunn. Likevel har museene en rolle å spille når det gjelder å finne løsninger på disse utfordringene.

Ved NNKM anerkjenner vi at museet som institusjon er en ideologisk arena og dermed et verktøy for interesser som tjener spesifikke idéer og grupper. Museet viderefører en arv med et rasistisk og ekstraktivistisk opphav. Likevel mener vi at disse mekanismene kan motvirkes ved at vi posisjonerer oss som en del av foranderlige strukturer i konstant endring, som fremmer flerstemthet og utfordrer dominante historier. Vi forsøker å arbeide gjennom situerte praksiser som forstår sin lokale tilhørighet som en udiskutabel del av de mange sammenkoblede verdensbildene som finnes. I tillegg tar vi til orde for museer som griper inn og er kritiske, museer som informerer statlig politikk i stedet for å la seg styre av den.

Serien består av samtaler, foredrag, performance og workshopper. I kollektiv ånd vil deler av programmet bestå av historiefortelling og fellesmåltider. Som et museum i en regional desentraliseringsprosess vil noen av samtalene våre finne sted ved NNKM Tromsø/Romssa, noen ved NNKM Bodø/Bådåddjo/Buvdda, noen på Svalbard og noen i samarbeid med partnere i Finnmark/Finnmárkku.

The Butterfly Effect samler kuratorer, kunstnere, museumsfolk, jurister og aktivister for å vurdere radikale museums- og institusjonsmodeller fra fortiden, nåtiden og i en spekulativ fremtid. Med dette håper vi å styrke og feire en generell forståelse av museets ansvar og potensial i samfunnet. Vi håper også å fremskynde vår egen interne forpliktelse til, og implementering av transformeringsprosesser.

Design: Blank Blank Studio

Tirsdag 07. november 2023