The Butterfly Effect #4 Candice Hopkins

Nordnorsk Kunstmuseum har invitert kurator og direktør for Forge, Candice Hopkins, til å gi den fjerde presentasjonen i serien The Butterfly Effect. Tittelen på presentasjonen hennes er Nye modeller: ikke-koloniale institusjoner 

 
Dato: 19. mars 2024 kl. 15.00–16.00  
Sted: Nordnorsk Kunstmuseum, Romssa/Tromsø    
Påmelding: På grunn av servering ber vi om påmelding  
Språk: Arrangementet vil foregå på engelsk 
Videoopptak fra arrangementet

Hopkins er direktør og sjefskurator ved Forge Project, en urfolksledet institusjon i Taghkanic, New York, som arbeider med å kultivere urfolksledelse innenfor kunst og kultur. Hun vil snakke om hvordan institusjonen ble til samt hvordan de arbeider med modeller for urfolks selvbestemmelse innen kultursektoren. Ved å selv benytte disse modellene demonstrerer organisasjonen til resten av kulturfeltet hvordan det er gjennomførbart og levedyktig for en institusjon å operere på en måte som utfordrer koloniale normer. Forge Project er ikke et museum og er derfor heller ikke begrenset av den koloniale arven og de institusjonelle hindringene som museer i større og mindre grad er preget av. Hopkins kommer også til å snakke om hvordan institusjonen hun leder benytter seg av urfolksprotokoller i tilnærmingen til for eksempel, arbeid med utbedring av land, relasjonell programmering, og utlån fra samlingen. De representerte kunstnernes perspektiver er også inkorporert i institusjonens kontrakter.  

Forge har kultivert et dypt forhold til det lokale landområdet, som tradisjonelt tilhører Moh-He-Con-Nuck-folket. Hopkins vil snakke om hvordan institusjonen aktivt engasjerer seg i spørsmål rundt hva det vil si å operere på et område med en urovekkende historie (og nåtid), spesielt med tanke på tvangsforflytningen av urfolk fra området. Forge Project har forpliktet seg til landeområdet, og de originale vokterne av det gjennom formelle og ansvarliggjørende avtaler.  

Måten institusjonen ble stiftet på og hvordan den opererer er en konkret modell for urfolksledede praksiser. I denne presentasjonen deler Hopkins hvordan Forge setter alternative måter å operere på ut i praksis og hvordan institusjoner kan bidra til å dele kunnskap, redistribuere rikdom og insistere på rettferdighet i samfunnet.  

BIO  
Candice Hopkins er medlem av Carcross/Tagish First Nation og bor i Red Hook, New York. Tekstene og kuratorpraksisen hennes utforsker krysningspunktene mellom historie, samtidskunst og urfolksperspektiver. Hun er direktør og sjefskurator for institusjonen Forge Project i Taghkanic, New York. Hun er kurator for utstillingen Indian Theater: Native Performance, Art, and Self-Determination Since 1969 som vises ved Hessel Museum. Sammen med Raven Chacon og Stavia Grimani kuraterte hun Impossible Music som vises ved Miller ICA. Hun kuraterte de turnerende utstillingene Soundings; An Exhibition in Five Pars med Dylan Robinson, og ᑕᑯᒃᓴᐅᔪᒻᒪᕆᒃ Double Vision, som viser tekstiler, trykk og tegninger av Jessie Oonark, Janet Kigusiuq og Victoria Mamnguqsualuk. Hun var seniorkurator for Toronto-biennalen i 2019 og 2022 og en del av kuratorteamet for den Canadiske paviljongen ved den 58. utgaven av Venezia-biennalen; documenta 14 i Athen og Kassel; og Sakahàn: International Indigenous Art ved National Gallery of Canada, Ottawa. Hun har blant annet skrevet tekstene “The Gilded Gaze: Wealth and Economies on the Colonial Frontier,” i documenta 14 Reader; “Outlawed Social Life,” i South as a State of Mind; og “The Appropriation Debates (or The Gallows of History),” i Saturation: Race, Art, and the Circulation of Value ed. C. Riley Snorton og Hentyle Yapp (New Museum/MIT Press, 2020). 

Foto: Candice Hopkins, fotograf: Thatcher Keats

Om serien The Butterfly Effect: Kan justeringer i museumspraksis føre til seismiske endringer i samfunnet?   

Serien stiller et enkelt spørsmål: Kan justeringer i museumspraksis føre til seismiske endringer i samfunnet? Det er ingen tvil om at museene i dag står overfor store utfordringer; disse er et symptom på de presserende og sammenhengende påvirkningene som klimakrisen, rasisme og seksuell trakassering, ulikhet i velstand og teknologisk innovasjon som overgår menneskets fatteevne har på våre samfunn. Likevel har museene en rolle å spille når det gjelder å finne løsninger på disse utfordringene.  

Ved NNKM anerkjenner vi at museet som institusjon er en ideologisk arena og dermed et verktøy for interesser som tjener spesifikke idéer og grupper. Museet viderefører en arv med et rasistisk og ekstraktivistisk opphav. Likevel mener vi at disse mekanismene kan motvirkes ved at vi posisjonerer oss som en del av foranderlige strukturer i konstant endring, som fremmer flerstemthet og utfordrer dominante historier. Vi forsøker å arbeide gjennom situerte praksiser som forstår sin lokale tilhørighet som en udiskutabel del av de mange sammenkoblede verdensbildene som finnes. I tillegg tar vi til orde for museer som griper inn og er kritiske, museer som informerer statlig politikk i stedet for å la seg styre av den.  

Serien består av samtaler, foredrag, performance og workshopper. I kollektiv ånd vil deler av programmet bestå av historiefortelling og fellesmåltider. Som et museum i en regional desentraliseringsprosess vil noen av samtalene våre finne sted ved NNKM Tromsø/Romssa, noen ved NNKM Bodø/Bådåddjo/Buvdda, noen på Svalbard og noen i samarbeid med partnere i Finnmark/Finnmárkku.  

The Butterfly Effect samler kuratorer, kunstnere, museumsfolk, jurister og aktivister for å vurdere radikale museums- og institusjonsmodeller fra fortiden, nåtiden og i en spekulativ fremtid. Med dette håper vi å styrke og feire en generell forståelse av museets ansvar og potensial i samfunnet. Vi håper også å fremskynde vår egen interne forpliktelse til, og implementering av transformeringsprosesser.   

Tidligere gjester: Laura Raicovich, Rafiki og Ánde Somby. Videoopptak fra disse arrangementene finnes her: https://www.youtube.com/@nordnorskkunstmuseum6254/ 

Fremtidige gjester: Ama Josephine Budge, Léuli Eshrāghi, Anawana Haloba, Stefanie Hessler, Melanie Keen, Kimberley Moulton, Manuela Moscoso og flere som kunngjøres snart. 

Design: Blank Blank Studio 

Fredag 08. mars 2024