Ledig stilling formidlingsansvarlig (vikariat 1 år)

Bildet viser barn i utstillingen "28%"

Formidlingsansvarlig ved Nordnorsk Kunstmuseum skal ut i foreldrepermisjon, og vi tilbyr derfor en kreativ, allsidig og spennende stilling. Vi ønsker oss en kollega som brenner for kunstformidling, særskilt for barn og unge. Formidlingsansvarlig har ansvar for formidling til vårt mangfoldige publikum i Tromsø, Bodø, Longyearbyen og resten av landsdelen.  

Nordnorsk Kunstmuseum ble etablert i 1985. Gjennom utstillinger og formidling jobber vi for å gjøre kunstopplevelser til en naturlig del av livet i nord. Nordnorsk kunstmuseum tjener hele Nord-Norge og har faste utstillingssted i Tromsø, på Svalbard - i løpet av 2024 også i Bodø. Museets verdier: Åpen, relevant og medskapende. 

Arbeidsoppgaver: 

 • Følge opp NNKMs formidlingsavdeling og ansatte for å nå vedtatte strategiske mål for formidlingsarbeidet i hele landsdelen 

 • Følge opp planer som er iverksatt i avdelingen 

 • Særskilt ansvar for å utvikle metoder og innfallsvinkler for å digitalisere formidlingsinnhold for publikum 

 • Følge opp planene for pedagogiske tilbud rettet mot barnehage, grunnskole og VGS  

 • Planlegge, produsere og gjennomføre relevante formidlingsopplegg og arrangementer for et bredt publikum 

 • Videreføre samarbeid med andre aktører om ulike formidlingsprosjekter 

 • Utvikle tekster og aktivt samskape med kommunikasjonsavdelingen 

 • Følge opp DKS-produksjoner og samskape ny produksjon 

 • Overordnet ansvar for SKAPEverkstedet 

 • Noe reisevirksomhet og kveld- og helgearbeid må påregnes 
   

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Mastergrad i pedagogikk, kunsthistorie, visuelle kulturstudier eller tilsvarende. 

 • Sterk digital kompetanse 

 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk, og gjerne samisk. 

 • Erfaring fra arbeid med barn og ungdom 

 • Kunnskap og erfaring med formidlings- og publikumsarbeid og arrangementsgjennomføring 

 • Relevant erfaring fra kunst- og kulturfeltet 

 • Kunnskap om kunstfeltet i Nord-Norge og Sápmi 

 

Personlige egenskaper: 

 • Ansvarsfull, initiativrik og handlekraftig lagleder 

 • Evne til å kommunisere godt 

 • Gode samarbeidsferdigheter  

 • Systematisk og strukturert, med evne til å tenke langsiktig 

 • Liker å arbeide med mennesker  

 • God arbeidsmoral 


Vi tilbyr for stillingen 

 • Lønn etter avtale og Landsoversenskomsten for museer og lokal lønnspolitikk 

 • God pensjonsordning 

 • Flexitidsavtale 

 • Mulighet for faglig utvikling

Ønsket oppstart: Snarlig tiltredelse 
Periode: Mai 2024 til 31. august 2025. 
Søknadsfrist: 15. april 

For mer informasjon:
Kontakt formidlingsansvarlig Astrid 
Rotvold Nilsen på 986 92 741/astrid@nnkm.no,
eller direktør Katya Garc
ía-Antón på 469 74 036/katya@nnkm.no

SØK PÅ STILLING

 

Fredag 22. mars 2024