Grete Ellingsen er ny styreleder

Fredag 14. februar 2020
Direktør Jérémie McGowan, ny styreleder Grete Ellingsen og ny nestleder Anni Skogman
Direktør Jérémie McGowan, ny styreleder Grete Ellingsen og ny nestleder Anni Skogman

Grete Ellingsen (44) fra Sortland er Nordnorsk Kunstmuseums nye styreleder. Grete er utdannet jurist og har tidligere vært blant annet statssekretær i Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, ordfører på Sortland og dommerfullmektig. Hun jobber nå for Mattilsynet Region Nord og er også styreleder for Stiftelsen Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap.

– Nordnorsk Kunstmuseum er en spennende institusjon av stor betydning for hele landsdelen, og har et stort potensial, sier Grete.

Hun sier videre at hun gleder seg til å få være med og utvikle en sentral organisasjon videre i årene som kommer.

– Jeg kommer til å være spesielt opptatt av hvordan NNKM fremstår i en arktisk og internasjonal sammenheng, sier hun.

Internasjonalt publikum beundrer Outi Pieskisk «Crossing Paths» i den flernasjonale utstillingen «I Craft, I Travel Light»

Med seg i styret har Ellingsen en allsidig gruppe bestående av politikere, kunstnere og museumsfolk. Det komplette styret ser slik ut:

Grete Ellingsen – styreleder (utnevnt av Kulturdepartementet)
Anni Beate Skogman – nestleder (utnevnt av KUD)
Joar Nango – styremedlem (utnevnt av KUD)
Ingrid Skovgaard – styremedlem (ansattvalgt representant)
Hanne Jakhelln – styremedlem (utnevnt av Se Kunst)
Inger Blix Kvammen – styremedlem (utnevnt av kunstnerorganisasjonene NNBK og NKNN)

Ole-Jonny Korsgaard, 1. varamedlem (KUD)
Roar Dons, 2. varamedlem (gjenoppnevnt KUD)
Martha Otte, 3. varamedlem (KUD)
Trygve Luktvasslimo, vara kunsterorganisasjonene
Ellen Marie Sæthre McGiurk, vara, SeKunst

Direktør Jérémie M. McGowan er glad for å ha et variert og kompetent styre på plass.

– Jeg vil først takke det foregående styret for en god jobb og et godt samarbeid. Nå ser jeg fram til å bli kjent med det nye styret og sammen utvikle Nordnorsk Kunstmuseum til et enda bedre kunstmuseum, en enda viktigere samfunnsaktør og en sentral kulturinstitusjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt, sier han.