Er du vår nye kollega?

Fra alle oss hos Nordnorsk Kunstmuseum; tusen takk for tilliten!

Nordnorsk Kunstmuseum er et ambisøst museum i vekst og en åpen, relevant og medskapende aktør på kunstfeltet i Nord-Norge. Vår visjon er at kunst beveger, på alle områder.

Nå bygger vi videre på den gode utviklingen vi har hatt over tid, og utvider staben med tre nye stillinger; en kurator, en museumstekniker og en fagansvarlig for formidling. Vi søker dyktige, nye kollegaer som vil utfordres og vil bidra til å gjøre oss enda bedre.

Kurator/seniorkurator
Stillingen innebærer kuratorisk arbeid både ved museet og i hele landsdelen, gjennom utvikling av formidling, forskning, utstillinger og andre aktiviteter. Du vil også jobbe med samlingsutvikling og forvaltning. Les den fulle utlysningsteksten og søk på stillingen her

Museumstekniker
Hovedoppgaver vil være utstillingsproduksjon, samlingsforvaltningdrift og utvikling av våre lokaler. Du setter publikumsopplevelser i sentrumuten å inngå kompromiss på kvalitet eller sikkerhet. Les den fulle utlysningsteksten og søk på stillingen her.

Fagansvarlig formidling / museumspedagog
Vi tilbyr en kreativ, allsidig og selvstendig stilling knyttet til formidlingsarbeid. ​Du har ansvar for gjennomføring av det praktiske formidlingsarbeidet og videreutvikling av museets strategiske formidlingsarbeid, gjennom et bredt spekter av publikumsopplevelser. Les den fulle utlysningsteksten og søk på stillingen her

Søknadsfrist for alle stillingene er 20. september 2018.

For praktiske opplysninger om stillingen kontakt direktør Jérémie McGowan (+47 403 09 909 | jeremie@nnkm.no) eller administrativ leder Bodil Kjelstrup (+47 922 35 420 | bodil@nnkm.no).

Onsdag 22. august 2018