The Butterfly Effect: Laura Raicovich om kunst og museer i en tid for protest

Velkommen til Nordnorsk Kunstmuseums første arrangement i serien The Butterfly Effect: kan justeringer i museumspraksis føre til seismiske endringer i samfunnet?  Vi har invitert skribent og kurator, Laura Raicovich, for å ha den første presentasjonen.

  • Dato: 28. oktober, 2023 kl. 15:00–17:00
  • Sted: Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø/Romssa
  • Adresse: Sjøgata 1, 9008 Tromsø
  • Arrangementet vil foregå på engelsk
    Se opptak av foredraget her

Kulturinstitusjoner, og spesielt museene blir irettesatt av publikum. Aktivister og grupper har krevd at museene avstår fra å ta imot penger fra olje- og energiselskaper (Liberate Tate i Storbritannia), at de takker nei til avtaler med sponsorer som har tjent sine penger på krig eller smerte (kunstner Nan Goldins arbeid mot Sackler-familiens sponsing av blant annet  Guggenheim og Louvre), og at museene gjør mer konkrete handlinger enn å skrive performative støttebrev i solidaritetens navn. Det er en akutt og økende forventning om at museer og kulturinstitusjoner skal arbeide for sosial, dekolonial og økologisk bevissthet og endring.  

I boken Culture Strike avslører Laura Raicovich hvordan kunstmuseet som institusjon har kultivert et bilde av seg selv som nøytralt, men som er alt annet enn nøytralt. Hun argumenterer for at museet fortsatt tjener på en imperial og kolonial historie og at denne falske nøytraliteten hindrer det i å agere på dagsaktuelle behov for endring. Basert på et omfattende erfaringsgrunnlag, foreslår og demonstrerer Raicovich måter museene kan gjennomføre strukturelle endringer for å møte og tjene publikum på mer etiske og demokratiske måter.

Ved Nordnorsk Kunstmuseum vil Laura Raicovich diskutere forholdet mellom kulturell infrastruktur og samfunnsmessig rettferdighet, og hvordan måten denne infrastrukturen fungerer og opererer på er en sentral faktor for å oppnå langvarige endringer. Hun vil også snakke om å arbeide langsomt, de mangfoldige former endringsarbeid kan ta, og viktigheten av å kultivere dette mangfoldet for å fremme en større transformasjon. Disse temaene springer ut av boken hennes, Culture Strike: Art and Museums in an Age of Protest

Laura Raicovich er skribent og kurator som er bosatt i New York City. Boken hennes, Culture Strike: Art and Museums in an Age of Protest, ble publisert av Verso i 2021. Hun er redaktør og kurator for Protodispatch, en digital publikasjon der kunstneriske perspektiver belyser lokale og globale tendenser som gjør arbeidet deres nødvendig. Hun startet denne plattformen sammen med Mari Spirito og Protocinema i 2022. Sammen med et kollektiv bestående av kunstnere, musikere og kulturarbeidere åpnet Raicovich baren/aktivistrommet/kulturarenaen The Francis Kite Club i 2023, i East Village, NYC. Tidligere har hun vært direktør for Queens Museum og fungerende direktør for Leslie Lohman Museum of Art. Raicovich var Rockefeller Foundation Fellow ved Bellagio Center, og Tremaine Curatorial Fellow for journalistikk ved Hyperallergic

 

The Butterfly Effect: Kan justeringer i museumspraksis føre til seismiske endringer i samfunnet? 

Serien stiller et enkelt spørsmål: Kan justeringer i museumspraksis føre til seismiske endringer i samfunnet? Det er ingen tvil om at museene i dag står overfor store utfordringer; disse er et symptom på de presserende og sammenhengende påvirkningene som klimakrisen, rasisme og seksuell trakassering, ulikhet i velstand og teknologisk innovasjon som overgår menneskets fatteevne har på våre samfunn. Likevel har museene en rolle å spille når det gjelder å finne løsninger på disse utfordringene.

Ved NNKM anerkjenner vi at museet som institusjon er en ideologisk arena og dermed et verktøy for interesser som tjener spesifikke idéer og grupper. Museet viderefører en arv med et rasistisk og ekstraktivistisk opphav. Likevel mener vi at disse mekanismene kan motvirkes ved at vi posisjonerer oss som en del av foranderlige strukturer i konstant endring, som fremmer flerstemthet og utfordrer dominante historier. Vi forsøker å arbeide gjennom situerte praksiser som forstår sin lokale tilhørighet som en udiskutabel del av de mange sammenkoblede verdensbildene som finnes. I tillegg tar vi til orde for museer som griper inn og er kritiske, museer som informerer statlig politikk i stedet for å la seg styre av den.

Serien består av samtaler, foredrag, performance og workshopper. I kollektiv ånd vil deler av programmet bestå av historiefortelling og fellesmåltider. Som et museum i en regional desentraliseringsprosess vil noen av samtalene våre finne sted ved NNKM Tromsø/Romssa, noen ved NNKM Bodø/Bådåddjo/Buvdda, noen på Svalbard og noen i samarbeid med partnere i Finnmark/Finnmárkku.

The Butterfly Effect samler kuratorer, kunstnere, museumsfolk, jurister og aktivister for å vurdere radikale museums- og institusjonsmodeller fra fortiden, nåtiden og i en spekulativ fremtid. Med dette håper vi å styrke og feire en generell forståelse av museets ansvar og potensial i samfunnet. Vi håper også å fremskynde vår egen interne forpliktelse til, og implementering av transformeringsprosesser.

 

Første foredragsholder: Laura Raicovich  

Fremtidige gjester: Ama Josephine Budge, Léuli Eshrāghi, Anawana Haloba, Stefanie Hessler, Candice Hopkins, Melanie Keen, Kimberley Moulton, Manuela Moscoso, Ánde Somby og flere som kunngjøres snart.  

  

Design: Blank Blank Studio

Bildekreditering: Michael Angelo

The Butterfly Effect er delvis finansiert med bidrag fra Norges konsulat i New York.

Onsdag 11. oktober 2023