Vi er vinner av «Neste praksis»!

Vinnere av NPU-prisene i 2017
Bodil Kjelstup med de andre vinnerne av NPU-prisene 2017

Nordnorsk Kunstmuseum er vinner av NPU-prisen for 2017, i kategorien Neste praksis!  Prisen går til den kulturinstutisjonen i Norge som har «de mest nyskapende og ambisiøse satsingene vi har funnet i feltet - satsinger som foreløpig ikke har resultater å vise til men som vi skal følge med interesse i årene som kommer»

Banebrytende
Med denne prisen blir Nordnorsk Kunstmuseum anerkjent av Norsk Publikumsutvikling som en banebrytende institusjon av nasjonal betydning innen kunst- og kulturfeltet. Det pågående arbeidet, særlig med museumsperformancen Sámi Dáiddamusea, anses av NPU som det mest nyskapende og ambisiøse i bransjen i år.

Juryen gir Nordnorsk Kunstmuseum prisen «...på grunn av de ambisjonene museet har for utviklingen av sin samfunnsrolle og de grepene som tas for å øke synlighet og skape engasjement. (...) Vi ser fram til å følge museet i arbeidet med å realisere visjonene for et mer brukerorientert og fremtidsrettet museum, som aktiverer samlingen på nye måter og kommer tettere på befolkningen regionalt.»

Administrativ leder Bodil Kjelstrup med Egil Bjørnsen og Tone Østerdal fra juryen.
Administrativ leder Bodil Kjelstrup med Egil Bjørnsen og Tone Østerdal fra juryen.

Stolt direktør
Direktør Jérémie M. McGowan sier at museet er svært takknemlig for denne æren, og håper at publikum, og Nord-Norge for øvrig, er like stolt som han er. Han peker videre på den felles innsatsen museets ansatte legger ned for å skape et levende og åpent museum:

- Vi skal fortsette å ta vårt publikum på alvor i årene som kommer, og vi har store forhåpninger om å kunne skape nye og enda bedre museumsopplevelser sammen i fremtiden, sier han.

Takk
Vi takker RiddoDuottarMuseat, Norske Kunsthåndverkere, Festspillene i Nord-Norge og Anchorage Museum for godt og utviklende samarbeid i 2017. Vi gratulerer også de andre prisvinnerne og nominerte, og vi er svært glade for å være i så godt selskap.

Nordnorsk Kunstmuseum deler prisen videre til det enda ikke-eksisterende Sámi Dáiddamusea.

Torsdag 02. november 2017