Søndagsomvisning: «I Craft, I Travel Light»

Søndag, 17. september 2017 - 14:00
Looking at Crossing Paths by Outi Pieski

Velkommen til et dypdykk i utstillingen «I Craft, I Travel Light» - en gruppeutstilling om kunsthåndverk, gjenbruk, fornyelse og tradisjon.

Utstillingen viser kunsthåndverk fra 15 norske og russiske kunstnere, som henter inspirasjon fra urbefolkningen i nordområdene, deres rike tradisjon og evne til å ta i bruk lokale ressurser. Kunstnerne bruker never, reinhorn, fiskeskinn og tre, så vel som gjenbruksmaterialer og found objects.

The art of Ingrid Becker
Ingrid Beckers skulpturer i «I Craft, I Travel Light»

Tittelen tematiserer verdien av lokale og bærekraftige ressurser, men også at livet og kulturen er i stadig bevegelse. Hva tar vi med oss når vi forflytter oss, hvilke verdier og uttrykk blir overlevert, utviklet og videreført? Vi stiller disse og andre interessante spørsmål, og prøver å finne svar sammen. Du får selvsagt også vite mye om kunstnerne, arbeidsmetodene og tradisjonene.

Gratis og åpent for alle.