• Nordnorsk Kunstmuseum fyller 30 år i 2015, og i løpet av jubileumsåret vil vi fremheve museets samling på forskjellige måter. Hver måned velger en av de ansatte sitt favorittverk!

  • John Savio-prisen på 150 000 kroner deles ut for første gang i 2015.

    Prisen skal gå til en kunstner med samisk bakgrunn og identitet, som har gjort seg særlig bemerket i kunstfeltet i Norge, enten ved prosjekter som utmerker seg i nyere tid eller ved sitt samlete kunstnerskap. Prisen kan også tildeles en person som har gjort en spesielt bemerkelsesverdig innsats til fremme av kunst med rot i samisk kultur i Norge.

  • I to uker har over 300 ungdommer fra Tromsøskolen deltatt på Den Kulturelle Skolesekken-tilbudet Typisk Meg

  • #2: Konservator Charis Gullickson