Sámi Stories viser både eldre kunst fra John Savio og samtidskunst som forteller om samisk kultur, historie og samfunn. Etter å ha vært vist i New York og Anchorage kommer utstillingen tilbake til Tromsø. I sammenheng med utdelingen av Savio-prisen i september 2015 viser Nordnorsk Kunstmuseum utvalgte verker av Iver Jåks, John Savio, Britta Marakatt-Labba, Arnold Johansen og Aslaug Juliussen.

Verker som vises:

Arnold Johansen: Avsjed og Avskjed – svart, 2000 (Departure and Departure – Black)

John Savio: Chiermagak, Almai hergin, Gumpid mangjäi (Reindeer Calves, Man with Reindeer, Chasing the Wolves)

Iver Jåks: Nr. 1, 1989 (No. 1, 1989)

Britta Marakatt-Labba: Skisser til Historien, 2003 (Sketches for History)

Aslaug Juliussen: Frozen Flowers, 2013

 

 

Kontaktperson

Charis Gullikson
E-post: