Kunsthåndverk ble lenge sett på som harmløst og passivt, forbundet med kvinnearbeid, hjemmearbeid, hverdag, urfolk, minoriteter og amatører. Men slike stereotypier må utfordres og revurderes. Kunsthåndverk kan også være et verktøy for kritikk, protest og motstand.

hanging-standing work by silje figenschou thoresen
«Hengende/stående verk» av Silje Figenschou Thoresen både bruker og utfordrer tradisjoner.

Materialer, tradisjon, kunnskap og innovasjon er kjernen i kunsthåndverk. Arbeidsmetodene har endret seg med ny teknologi, men vi vender alltid tilbake til det håndfaste. Kanskje er det nettopp dette som gjør kunsthåndverk særlig relevant i dag? Kan kreative tradisjoner og praksiser, som har vært ekskludert fra kunsthistorien, være motvekten vi trenger til klimakrise, masseproduksjon, konsumerisme og evig økonomisk vekst?

Detalj fra Marit Landsends "De uskyldige"
Detalj fra Marit Landsends "De uskyldige" som spør om menneskene bryr seg om klimaet.

Denne utstillingen av kunsthåndverk og duodji er hovedsakelig basert på Nordnorsk Kunstmuseums samling, med et spesielt fokus på nordlige og samiske kunstnere. To kunstnere er spesielt invitert til å delta: Marit Landsend med sitt verk De uskyldige, og Silje Figenschou Thoresen med sin installasjon Stående/hengende verk. De to jobber med natur, miljø og natur på ulike men svært spennende måter.

Kontaktperson

Lise Dahl, kurator
E-post: 
Telefon: 
+47 915 73 362
Kjetil Rydland, kommunikasjon
E-post: 
Telefon: 
+47 951 76 509