«Tegning på tur» er en utstilling produsert av Nordnorsk Kunstmuseum og viser verk fra museets samling.

Utstillingen har tidligere vært i Hammerfest, i Honningsvåg og i Terminal B i Kirkenes - gjennom et samarbeid med Pikene på Broen, og har nå funnet veien til Tegnerforbundet – senter for tegnekunst.

«Tegning på tur»  presenterer et bredt spekter av kunstnere og inkluderer skisser, ferdige verk og tegninger som strekker seg ut i rommet. Utstillingen fokuserer på tegning som uttrykksform og gir et innblikk i hvordan ulike kunstnere bruker mediet - både i tradisjonell forstand med fokus på håndverksbasert praksis, men også i eksperimentell forstand. Her tar tegningene tredimensjonale former og inkluderer tegninger uten regler.

Utstillingen viser hvordan en kurator kan tenke om utstillinger - hvordan den kan formidle tanken eller ideen om at tegning egentlig kan være alt.

Gjennom 2000-tallet har tegningen styrket sin posisjon. Internasjonalt har store biennaler akseptert tegningen som et selvstendig uttrykk, både i sin reneste form og i et utvidet felt. Tegnerforbundets tegnetriennale 2023 har for eksempel tittelen "All that Lies Between" og vil undersøke forholdet mellom det skrevne og det tegnede, det sagte og det usagte, og alt som ligger imellom. "All that Lies Between" markerer også en felles drivkraft med "Tegning på tur" om å hylle tegningen og den friheten som tegningen alltid har hatt, men som først nylig har blitt anerkjent og hyllet.

Følgende kunstnere er representert i utstillingen:
Marsil Andjelov Al-Mahamid, Anna-Eva Bergman, Bjørn Carlsen, Arnold Dahlslett, Arne Ekeland, Sissel Fredriksen, Jan Groth, Inger Johanne Grytting, Johanne Marie Hansen-Krone, Jean Heiberg, Mogens Henckel, Sigfrid Ingebjørg Hernes, Iver Jåks, Ragnhild Keyser, Rolf Nesch, Tone Lyngstad Nyaas, Silje Figenschou Thoresen, Kjell Varvin og Beth Wyller.

«Nordnorsk Kunstmuseums samling teller over to tusen verk, og vi ønsker at så mange som mulig skal få oppleve de originale verkene i samlingen. Vi setter stor pris på at publikum i Oslo nå får nyte disse verkene», sier kurator Lise Dahl ved Nordnorsk Kunstmuseum.

Bilde: Rolf Nesch. Foto: Nordnorsk Kunstmuseum.

Kontaktperson

Kurator Lise Dahl
E-post: 
Telefon: 
+47 915 73 362