Denne utstillingen betrakter tegning i videre forstand, fra det direkte møtet mellom tegneredskap og underlag og over i en romlig tredimensjonal kontekst. Vi har latt tegningen gå ut på tur – på tur fra veggen og ut i rommet, over i andre teknikker og mellom medier, fra figurasjon til abstraksjon, ut i verden, inn i skogen, på tvers av kulturer, både bakover og fremover i tid, og ut i politiske ytringer.

 

Tegning på tur åpnet ved Nordnorsk Kunstmuseum i september 2021 og er nå ei vandreutstilling. Den fokuserer på tegning som uttrykksform, både i det vi i tradisjonell forstand forbinder med mediet – det håndverksbaserte, men også tegning ut i det utradisjonelle, i det tredimensjonale, eller tegning tenkt uten noen regler, hvor det meste er lov – eller alt er tegning. Utstillinga gir et innblikk i hvor forskjellig kunstnerne benytter seg av mediet, enten de tegner skisser eller ferdige tegninger, eller lar tegningen gå ut i rom. Den gir også et innblikk i hvordan en kurator kan tenke utstilling – at utstillingen som helhet kan formidle en tanke eller ide om at tegning egentlig kan være alt. 

 

Tegning på tur finner du blandt annet verk av Iver Jåks, Beth Wyller, Jan Groth, Ragnhild Keyser, Kjell Varvin og Inger Johanne Grytting. 

Kontaktperson

Lise Dahl
E-post: 
Telefon: 
+47 91 57 33 62
Astrid Rotvold Nilsen
E-post: 

Turnérute

19 Kirkegata
9600 Hammerfest
Norge
Gjenreisningsmuseet
24.03.202230.06.2022
1 Holmen
9750 Honningsvåg
Norge
Nordkappmuseet
10.11.202202.02.2023