Som et tilsvar på kjønns- og urfolkshullene i samlingen, presenterer Gába verk av nålevende kvinnelige kunstnere med sterke røtter i Sápmi.

Romsa/Tromsø er en møteplass på tvers av kultur, etnisitet, nasjonalitet og sosial bakgrunn. Det er mer enn 140 forskjellige nasjonaliteter representert i byen. Hvordan gjenspeiles (eller ikke) dette i Nordnorsk Kunstmuseums samling? Hva er noen av hullene? For eksempel er 28 % av verkene i samlingen laget av kvinnelige kunstnere, og bare 6,6 % av kunstnere som identifiserer seg som samer.

Flere av kunstnerne som er representert i denne utstillingen identifiserer seg som samer, mens andre ser på seg selv som nordlendinger. Gába er det nordsamiske ordet for en dyktig kvinne, en som har makt til å gjøre noe og besitter betydelig dyktighet, kunnskap og intelligens. Hver og en av kunstnerne, gjennom materialbaserte objekter, forteller historier som har en sterk tilknytning til dette stedet. Som sådan gjør disse utmerkede verkene Nordnorsk Kunstmuseums samling unik. Her er de tre hovedtemaene: sorg, «girl power» og havet.

Som kvinnelige kunnskapsbærere bruker kunstnerne dagligdagse lokale materialer – reinsdyrskinn, fiskeskinn, ull, sand, jord, dyrebein støpt i gips og dolomitt, og gjenbrukte klær – for å snakke om å ikke etterlate spor og hvordan kulturarven var knyttet til kvinners produksjon. Praksis står i kontrast til kapitalismen og dens forbrukerkultur. Taus og innebygd kunnskap preger verkene. Teknikkene kunstnerne bruker er overlevert over mange generasjoner, og i noen tilfeller nesten glemt. Garving av fiskeskinn og dyreskinn og tekstilteknikker som veving, hekling, sying krever mye repeterende håndarbeid fra kunstneren.

Kuratorteam:
Charis Gullickson (NNKM)
Irene Snarby (kuratisk rådgiver, freelance)

Kontakt: Charis Gullickson
Email: charis@nnkm.no, telefon: 905 28 739

Kunstnere som representeres i Gába
Peahká Heikka Bigá Nilssa Ragnel Rosmare/Rose-Marie Huuva
(f. 1943)
Annelise Josefsen (f.1949) 
Aslaug Magdalena Juliussen (f. 1953) 
Inghild Karlsen (f. 1952) 
Merethe Ella Márjá Kuhmunen (f. 1990) 
Inger Blix Kvammen (f. 1954) 
Ingrid Larssen (f. 1962) 
Charlotte Nilsen (f. 1969)  
Solveig Ovanger (f. 1952) 
Raisa Porsanger (f. 1988) 
Rávdul Juhán Ivvára Ingunn/Ingunn Utsi (f. 1948)
Linn Rebekka Åmo (f. 1978) 

Omvisninger i utstillingen, se Arrangementer

Kontaktperson

Charis Gullickson
E-post: 
Formidlingsansvarlig Astrid Rotvold Nilsen
E-post: 
Telefon: 
+47 98692741