Daniel Steegmann Mangrané utforsker atmosfærer som undergraver de tradisjonelle grensene mellom natur og kultur; subjekter og objekter. Med særlig referanse til regnskogen i Amazonas presenterer hans verk nye fortellinger som demonstrerer at de økologiske systemene henger sammen. Gjennom fi­lm, skulptur, tegning og installasjon utfordrer kunstneren oss til å reflektere over komplekse forhold mellom elementene som omgir oss og dagens miljøutfordringer.

I Breathing Lines presenterer Steegmann Mangrané en serie poetiske arbeider som transformerer rommet gjennom arkitektur-, lys- og lydintervensjoner. Som kunstneren selv sier det: «Museets rom kan ikke lenger være et rom for akkumulering av gjenstander, isolert og beskyttet fra verden utenfor, men heller et rom hvor vårt forhold til objekter og virkelighet rekonfi­gureres».

Daniel Steegmann Mangrané ble født i 1977 i Barcelona og bor og arbeider i Rio de Janeiro, Brasil. Utstillingen er kuratert av María Inés Rodríguez.

 

Denne utstillingen har mottatt støtte fra Acción Cultural Española (AC/E) og den spanske ambassaden, Norge. Vi er takknemlige for et imøtekommende samarbeidet med Mendes Wood DM, São Paulo, Brussel, New York.