Nordnorsk Kunstmuseums samling tilhører alle. Hvem er de representerte kunstnerne og hvilke historier forteller de? 

I dag teller samlingen 2 255 verk – 28% av disse er laget av kvinnelige kunstnere. Den historiske delen av samlingen har et enda større gap, med kun 77 verk laget av kvinnelige kunstnere, mot 630 verk av mannlige kunstnere fra samme periode.

28%-utstillingen
Det er færre kvinner i vår samling enn menn, og det er mindre dokumentert kunnskap om disse kvinnene. Dette er ujevnheter som reflekteres i det moderne samfunnet. Og likevel, ifølge FN, er likestillingsarbeid en av de viktigste oppgavene som må til for å fremme velstand og harmoni i det globale verdenssamfunnet. Dette oppgis tydelig i FNs femte bærekraftsmål: likestilling mellom kjønnene.

Utstillingen «28%» presenterer kvinner i samlingen født før 1913 (året da kvinner fikk stemmerett i Norge), for å synliggjøre ujevnhetene i samlingen, og for å fortelle historier om hva som var viktig for kvinner under deres levetid. Utstillingen er et verktøy for å bygge kollektiv kunnskap om kvinnelige kunstnere i den; for å generere kunnskapen trenger vi å åpne museet på nye måter og engasjere oss i det rike mangfoldet i samfunnet vårt. Dette gjør Nordnorsk Kunstmuseum på tre måter:

  • Medkvinner – en frivillig organisasjon som styres av Røde Kors og ledes av diasporakvinner som har bosatt seg i Tromsø kommune, og som støtter nylige ankomne kvinner til regionen. Disse kvinnene vil ta aktiv del i 28%-utstillingen og bidra med sine egne historier.
  • Kunsthistoriestudenter fra UiT – Norges Arktiske Universitet, undersøker og skriver tekster om verkene i utstillingen.
  • Fápmu, et kreativt kunnskapsrom som er en integrert del av utstillingen, for å diskutere kunst, rollen til kvinner i samfunnet, feminisme, politikk og hverdagsliv – ut ifra det kjønns- eller legningsperspektivet som man selv identifiserer seg med.

Utstillingen anerkjenner også Viggo Hagstrøms testamentariske gave, som i 2013 bidro til en betydelig økning i representasjonen av kvinner i samlingen vår.

I hvert rom i utstillingen vil du se den rødoransje fargen, fra FNs SDG-fargehjul (likestilling) som indikerer 28 % av utstillingsplassen. Her er de 28 % prosentene fylt med 74 av de 77 verkene av kvinnelige kunstnere fra den historiske delen av samlingen – håndverk, design, tegning og maleri. Resten av hvert rom, de 72 % – en plass som vanligvis okkuperes av mannlige kunstnere (630 verk) – står åpen.

Kuratorisk konsept av: Charis Gullickson (NNKM)
Formidlingskonsept ledet av:
Astrid Rotvold Nilsen og Ylva Foss Valde (NNKM)
Samarbeidspartnere:
Medkvinner og UiT (Norges Arktiske Universitet)

Kunstnere som representeres i «28%»-utstillingen  
Betzy Akersloot-Berg (1850–1922) 
Frida Hansen (1855–1931) 
Georga Elisa (Leis) Schjelderup (1856–1933) 
Signe Scheel (1860–1942) 
Borghild Røed Lærum (1877–1959) 
Sara Fabricius (Cora Sandel) (1880–1974) 
Hanna Visund (1881–1974) 
Ragnhild Kaarbø (1889–1949) 
Hélène Perdriat (1889–1969) 
Nora Gulbrandsen (1894–1978) 
Joronn Sitje (1897–1982) 
Gunvor Bull-Teilman (1900–1996) 
Doro Dorothea Henriette Ording (1901–1993) 
Else Christie Kielland (1903–1993) 
Hetty Gleditsch (1906–1992) 
Hanna Christie Abrahamsen (1907–1994) 
Karen Holtsmark (1907–1998) 
Synnøve Anker Aurdal (1908–2000) 
Solveig Wiik (1908–2001) 
Anna-Eva Bergman (1909–1987)  
Benny Motzfeldt (1909–1995) 
Gerd Ragna “Teddy” Røwde (1911–1994) 
Charlotte Block Hellum (1911–2005) 
Gunnvor Henriette Advocaat (1912–1997) 

Omvisninger i utstillingen, se Arrangementer

Kontaktperson

Charis Gullickson
E-post: