Samlingsutstillingen er tilbake på Nordnorsk Kunstmuseum! Vi tok ned utstillingen av kunst fra samlingen i januar 2017 for å vie plass til Sámi Dáiddamusea og utstillingen There Is No . Nå er samlingsutstillingen tilbake, større enn noensinne.

Hva er nord?
Nordnorsk Kunstmuseums samling inviterer til refleksjon, lek, eksperimentering og ulike perspektiver på nord. Hva er nord, hva har det vært og hva vil det være i fremtiden? Vi presenterer nord som en sammensmeltning av folk, steder og historier; i tre avdelinger som tematisk tar for seg ulike perspektiver fra to århundre med kunst. Gjennom en utstilling i stadig bevegelse, åpner vi opp for kryssende fortellinger om mennesker og steder.

Større enn noensinne
Samlingsutstillingen vises nå i hele andre og tredje etasje, og har også fått to rom hvor vi skal skifte utstilling med jevne mellomrom. Det ene er viet kunstfaglige tema som for eksempel stilretninger eller kunstformer, mens det andre vies en enkelt kunstner. Savioprisvinner Britta Marakatt-Labba blir den første kunstneren ut, og temarommet skal ta for seg surrealismen.

Kontaktperson

Lise Dahl
E-post: 
Telefon: 
+47 915 73 362