Søndagsverksted: Linotrykk

Søndag, 2. juni 2019 - 14:00

Vi inviterer deg til lek med trykk, mønstre og repetisjon. Med utgangspunkt i Herleik Kristiansens kunst i utstillingen Avtrykk, skal vi jobbe med gjentagende mønstre som metode og finne historier i repetisjonen.

Herleik Kristiansens «Reinflokk»
Herleik Kristiansens «Reinflokk»

Det er plass til 15 deltagere, og førstemann til mølla får plass. Vi gir den opplæringen som trengs, og stiller med materialer til 2 trykk per person. Gratis og åpent for alle over 10 år.

Velkommen til oss!