Higher Ground

Higher Ground er en vandreutstilling som fokuserer på tegningen som kunstform. I løpet av de siste årene har vi – både på den internasjonale kunstscenen og her hjemme i Norge – sett hvordan tegning som uttrykksform har fått ny aktualitet. Higher Ground gir et innblikk i hvordan kunstnernes tilnærming til tegning har endret seg gjennom tidene. Vi får blant annet et innblikk i Theodor Kittelsens figurative illustrasjonstegninger sent på 1800-tallet, og Kaare Espolin Johnsons tegning i første halvdel av 1900-tallet.  Videre vil vandreutstillingen fokusere på unge samtidskunstnere som Hans Kristian Borchgrevink Hansens collageverk og Ane Graffs detaljerte og nærmest forskningsbaserte tilnærming til tegning. Til slutt vil vi også se på etablerte kunstnere som Johanne Gryttings repetisjonsbaserte og modernistiske formspråk, og Jan Groths svært minimalistiske kunstuttrykk hvor «streken» er det bærende elementet i tegningene.

Elevene vil i denne utstillingen få et godt innblikk i teknikkens bredde, fra den figurative tradisjonen til den postmodernistiske tradisjonen.

I lærerveiledningsheftet, som lastes ned fra denne siden, får man en presentasjon av kunstnerne, bildene og teknikken, og forslag til hvordan man kan bruke utstillingen i undervisningen.

Kunstverk i kofferten

Tilbakemelding: