Velkommen til “The Butterfly Effect. Kan justeringer i museumspraksis føre til seismiske endringer i samfunnet?”
Fredag, 8. desember 2023 - 15:0016:00

Til vårt andre arrangement i serien har vi invitert kunstneren Rafiki som holder et foredrag med tittelen: Sheltering OURstories: Between colonial amnesia and Ancestral memory restitution in the museum

Om Kunstneren:
Rafiki (f. 1989) er basert i Oslo, Norge. Heller enn å skape ferdige objekter som et sluttresultat, utgjør Rafikis praksis en prosess der det å fremme lindring, bevare minner og utføre kulturanalyse, står sentralt.

Kunstneriske strategier i verkene hennes unngår ofte vestlige, antropologiske blikk. Ved å inkorporere symbolikk, fabler og verktøy fra visuell fortellerkunst og muntlig historie påkaller hun tema som tvangsforflytning, krig, rasifiserte oppfattelser av svarthet og femininitet og belastede koloniale tradisjoner for å kontrollere sted og utslette temporalitet.

«I tiden vi lever i har det blitt mer og mer vanlig for de offentlige museene å trekke inn perspektiver om institusjonskritikk, avkolonisering, inkludering og omsorg, som del av en progressiv endringsfilosofi. Det er ingen tvil om at avkolonisering, inkludering og mangfold er blant de viktigste moteordene og begrepene for museumsinstitusjonens relevans i et samfunn som blir stadig mer multietnisk. Disse begrepene er imidlertid fortsatt relativt nye og skjøre i et historisk perspektiv. Det enorme arbeidet som kreves for å frigjøre museet fra den intellektuelle imperialismens grep, er viktigere nå enn noensinne. Jeg vil snakke om dette ut fra min posisjon og egne perspektiver, som en som er lokal både i den sentrale delen av det afrikanske kontinentet og i det nordeuropeiske Skandinavia.»

Les mer om The Bytterfly Effect her