Søndagsomvisning: Breathing Lines
Søndag, 27. november 2022 - 14:0014:30
Daniel Steegmann Mangrané, Hologram (Cut leaver) -To Philipe, 2022

Vår museumsvert tar deg med på en guidet omvisning i hovedutstillinga, "Breathing Lines", kl.14. Oppmøte i skranken.