The Butterfly Effect # 3: Ánde Somby
Fredag, 2. februar 2024 - 15:0016:00

Velkommen til Nordnorsk Kunstmuseums tredje arrangement i serien The Butterfly Effect: kan justeringer i museumspraksis føre til seismiske endringer i samfunnet?  Vi har invitert Ánde Somby, kulturell brobygger, joiker og ekspert innenfor urfolksrett som har en samtale om å anerkjenne urfolks landområder. 

Tittel: Å være gjest – anerkjennelse av urfolk landområder
Foredragsholder: Ánde Somby
Dato: Fredag 2. februar 2024 kl. 15.00–16.00 
Sted: Nordnorsk Kunstmuseum, Sjøgata 1, Tromsø
Arrangementet vil foregå på engelsk  

Ánde Somby, kulturell brobygger, joiker og ekspert innenfor urfolksrett holder en samtale om å anerkjenne urfolks landområder. Han vil snakke om rollene landanerkjennelsespraksiser kan ha i museums- og institusjonssammenhenger, i samisk og norsk historieskriving, innenfor urfolkskulturer og i vårt felles ansvar for jorden vi lever på.  Les mer