Tre generasjoner, med tilknytning til Svalbard på forskjellig vis, møtes gjennom sine forskjellige kunstneriske uttrykk. Kan vi lære noe av de gamle fotografiene? 

Historiske bilder fra dagligliv på Svalbard tatt av Herta og Leif Grøndal fra midten av 50‐tallet fram til slutten av 90‐tallet møter utvalgte motiver som er re-fotograferte av datter og fotograf Eva Grøndal. Foto møter musikk gjennom tredjegererasjon, Aggie Grøndal Peterson, komponerer ny musikk basert på minner, intervjuer og historier som inkorporeres i utstillingen. Hvordan er fotografiene relevante i dag? Stadig utskifting av befolkningen i Longyearbyen krever innsats for å videreføre og bevare den lokale historien. Hvilke minner, erfaringer og opplevelser overlappes fra generasjon til generasjon? Hva henger fast, hva tar vi med oss? Hvordan har roller og forventninger endret seg — fra 1950‐tallet og frem til i dag? Hva er helt vanlig her, men uvanlig andre steder? Hvordan har naturen endret seg, og bygning, arbeidslivet, roller, makt og posisjoner. 

Tidslag - Hverdagsliv på Svalbard gir oss gjennom foto, re‐foto og musikket unikt innblikk i folks livssituasjoner, og endringene som har skjedd på Svalbard gjennom tidene.

 

Medieoppslag

Svalbardposten: Unikt innblikk i hverdagslivet

 

Utstillingen er blitt til med støtte fra:

Kontaktperson

Kurator dr. Charis Gullickson
E-post: 
Telefon: 
+47 905 28 739
Formidlingsansvarlig Astrid Rotvold Nilsen
E-post: 
Telefon: 
+47 98692741