«Dilemma» viser verk av samtidskunstnere som aktualiserer hvordan natur og menneske står i et avhengighetsforhold til hverandre.

Utstillingen viser hva som opptar dagens kunstnere og deres behov for å diskutere og engasjere når det gjelder temaer rundt menneskets tilstedeværelse i verden. Kunstnerne representert i utstillingen, samiske og norske, problematiserer på ulike måter hvilke utfordringer menneskene står ovenfor i vår tid, noe som særlig gjelder miljø, økologisk nedbrytning og klimaendringer. Som verkene i utstillingen gjenspeiler er det viktigere enn noen gang å vise respekt for natur og alt levende liv, og følgelig også vise respekt overfor oss mennesker imellom. Kunstnerne viser til at ‘natur’ og mennesker står i et avhengighetsforhold til hverandre, og derfor må konsekvensen av dette bli at nåværende samfunnsstrukturer må opphøre og at undertrykte folkegrupper og urfolk som lever av naturen dekolonialiseres. Dagens systemer og samfunnsstrukturer, som stadig forventer økt vekst gjennom forbruk og profitt, er ikke bæredyktige og må derfor utfordres. Kunstnerne er utålmodige etter endringer, og i deres kunst kan vi ense frustrasjon over at menneskene har satt seg i dilemmaet mellom krav til velstand på den ene siden og hensynet til liv på jorda på den andre.

Med «Dilemma» feirer vi åpningen av Nordnorsk Kunstmuseums langsiktige samarbeid med kunstsenteret Nordover, Longyearbyen. Utstillingen viser verk som nylig er tilført Nordnorsk Kunstmuseums samling og flere av kunstnerne vil holde workshops gjennom visningsperioden.

Utstillingen er kuratert med verk fra:
Marianne Bjørnmyr, Tanya Busse, Tomas Colbengtson, Kåre Grundvåg, Gunvor Guttorm, Olav Christopher Jenssen, Marit Landsend, Åsne Kummeneje Mellem, Inger-Anne Nyaas, Jet Pasqua, Synnøve Persen og Silje Figenschou Thoresen.

Kurator for utstillingen er Lise Dahl. Formidlingsansvarlig for utstillingen er Astrid Rotvold Nilsen.

 

Kontaktperson

Lise Dahl
E-post: 
Astrid Rotvold Nilsen
E-post: