Nordnorsk Kunstmuseum søker direktør

Monday 07. September 2015

Stiftelsen Nordnorsk Kunstmuseum er et regionsmuseum med ansvar for Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. Institusjonen har et nasjonalt mandat og mottar sine midler over Statsbudsjettet. Nordnorsk Kunstmuseum har totalt 14 medarbeidere, som utfører over ni årsverk. Museet har en egen samling som består av ca. 2 000 verker og har også deponert verker fra andre institusjoner og private samlinger. Museet viser fire til fem større utstillinger i året, utgir publikasjoner og driver forsknings- og formidlingsarbeid. Museet har et eget landsdelsprogram for den nordlige regionen. Våren 2015 åpnet museet sin første filial: Kunsthall Svalbard i Longyearbyen. Les mer: www.nnkm.no

Åremålsperioden for vår nåværende direktør går ut 31.01.2016. Nordnorsk Kunstmuseum søker derfor etter en ny direktør. Vi søker en visjonær, faglig og strategisk sterk og resultatorientert leder med stort nettverk.

Direktøren er øverste leder og rapporterer til styret. Direktøren arbeider nært med administrativ leder og et kunstfaglig kuratorteam og vil møte en dyktig og engasjert stab ved museet.

Vi søker en person som har:

  • Dokumentert ledererfaring, inkludert forståelse for og erfaring med planlegging, økonomistyring og personalansvar. Videre gode lederegenskaper med gjennomføringskraft samt evnen til å inspirere og motivere ansatte og samarbeidspartnere.
  • En anerkjent autoritet innen kunsthistorie (kunstvitenskap), med utdannelse på høyere universitetsnivå
  • Museal erfaring – herunder kuratorerfaring, erfaring med samlingsbygging og -forvaltning samt arbeid med publikasjoner
  • Internasjonalt og nasjonalt nettverk i kunstverden
  • Erfaring fra samarbeid med offentlige myndigheter, næringsliv og private aktører
  • Språk – må beherske flytende norsk og engelsk. (Søkere uten norsk/skandinavisk språkkunnskap må forplikte seg til å lære norsk i løpet av det første året.)

Dette er en åremålsstilling på fire år, med mulighet for forlengelse én periode.

Tiltredelse og lønn etter avtale.

Søknadsfrist 15. september 2015.

For praktiske opplysninger om stillingen kontakt

direktør Knut Ljøgodt: +47 90 54 03 46

eller styreleder Tove Veierød: +47 95 02 83 37

Søknad:

http://www.jobbdirekte.no/cv/application/benefits.html?jobId=806089

Søkerlisten kan påregnes å bli offentliggjort.

Other news

We're back!

Monday 18. May 2020

Nordnorsk Kunstmuseum is closed

Thursday 12. March 2020

When Violin Met Gobelin – Vol II

Monday 28. January 2019

Admission fee at the museum

Thursday 06. December 2018

Meet the new guys!

Tuesday 04. December 2018