Et lappeteppe av solidaritetshistorier

Utstilling & program i Tromsø 21. – 26. november 2023. 

Fra 21. november stilles Solidaritetsteppet ut på Nordnorsk Kunstmuseum i form av et fysisk lappeteppe, tekster, lydspor - samt et program med samtaler, syverksted og film gjennom uka.  

Solidaritetsteppet er et kollektivt kunstprosjekt initiert av Ingrid og Astrid Fadnes i 2019, utført av over 170 aktivister med tilknytning til solidaritetsarbeid i Latin-Amerika og organisasjonen Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG).

Programmet trekker tråder mellom lappenes mange fortellinger og museets pågående utstilling 28%, en utstilling som løfter fram kvinnelige kunstnere i museets samling og problematiserer at færre kvinner enn menn er representert. Dette ses i lys av FNs femte bærekraftsmål om likestilling mellom kjønnene. Lørdag 25. november markerer vi den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner - et tema som vil reflekteres i programmet gjennom uka.   

Alt program er gratis og åpent for alle - velkommen!  

PROGRAM 

Tirsdag 21. november
18.00 - 19.00 Nordnorsk Kunstmuseum: Utstillingsåpning
Åpningsord ved museets direktør Katya García-Antón,
 “mistica” med poesi, sang med det økofeministiske koret EKKO og lappeteppefortellinger.
 

Onsdag 22.november
21.00 - 22.30 / Verdensteateret: Filmkubben
Viser dokumentaren Historijá - Broderi for Sápmi med utgangspunkt i kunstneren Britta Marakatt-Labbas hovedverk “Historjá”, et 24 meter langt broderi som skildrer motiver fra samisk historie og kamp. Introduksjon av filmen med kunstneren Hilde Hauan Johnsen.
 

Torsdag 23. november
14.00 - 18.00 / Nordnorsk Kunstmuseum: Åpent syverksted

Del en historie gjennom broderi, trykk, klipping og kollasj. Initiativtakerne bak Solidaritetsteppet er til stede og utveksler gjerne historier, teknikker og ideer.
Åpent for å ta med egne sy- og strikkeprosjekter eller annet. Vi stiller med kaffe, te, nål og tråd!
 

19.00 - 21.00 / Tromsø bibliotek - Internasjonalt seminar: “Når er det farlig å være kvinne?
Vold mot kvinner finnes over hele verden, men kan også være farlig å kjempe imot.
Samtale med: Liv Helene Willumsen, historiker og litteraturviter Eva Marie Fjellheim, stipendiat på Senter for Samiske studier Millaray Irribarra, aktivist LAG Tromsø
Moderator: Ingrid Fadnes
 

Lørdag 25. november 
Den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner
12.00 - 13.00  / Tromsø bibliotek: Bokbad med forfatter Mariam Rasouli.
Arrangør: Soroptimistene i Tromsø

13.00 - 15.30
  / Program på Nordnorsk Kunstmuseum:
Åpent syverksted & servering av latinamerikansk mat.
Filmvisning: “Ingen å miste” kortfilm og presentasjon av en lapp fra lappeteppet som handler om drapet på den 25 år gamle Magó.
Sang ved det økofeministiske koret EKKO
Kunstnersamtale: Politiske sting
Hvordan bruke broderi og tekstilarbeid i politisk kamp? Samtale med Hilde Hauan Johnsen og Marie Skeie om The Stitch Project og Astrid Fadnes om Solidaritetsteppet.

Alt program er gratis og åpent for alle!

Utstillingen er ellers åpen innenfor museets ordinære åpningstider: Alle dager 10.00 - 17.00, torsdager 10.00 - 20.00  

Om Solidaritetsteppet
Solidaritetsteppet bygger videre på arbeidet til Latin-Amerikagruppenes jubileumsbok fra 2018: «I dag er fortsatt alltid», med undertittelen «Mange små mennesker, på mange små steder som gjør små ting, kan forandre verden». Dette siste sitatet, kreditert den uruguayanske forfatteren Eduardo Galeano, danner et bakteppe for prosjektet. Vi ønsker å visualisere arbeidet og dedikasjonen til et stort nettverk av folk som krysser grenser og kontinent, sammenbundet av ideen om at det er mulig å organisere seg for å endre verden.  

Solidaritetsteppet består av flere deler; et fysisk lappeteppe, tekster, lyd og en nettside. Alle med tilknytning til Latin-Amerikagruppene, LAG-aktivister, medlemmer og samarbeidspartnere – i dag og historisk, har vært invitert til å bidra. Lappene er laget av alt fra biter av tekstil, vesker og klær, bearbeidet gjennom trykk, maling og broderte sitater, ord eller motiver. De er laget av slitte t-skjorter fra solidaritetsbrigadeopphold, det halvferdige armbåndet som ble laget på et møte, en symbolsk caps, en bit av et flagg som ble utvekslet med kamerater eller slagord fra en marsj som broderes inn i et stoffstykke. 

Lappeteppet ble først initiert og laget som en del av utstillingen Actions of Art & Solidarity på Kunstnernes Hus våren 2020, kuratert av Office for Contemporary Art Norway (OCA). Siden har lappeteppet reist, vært en del av festivaler og dannet et utgangspunkt for samtaler og nye syverksteder – der nye historier og nye lapper har kommet til.  

Les mer om prosjektet på www.solidaritetsteppet.no 

Foto: Ingrid Fadnes

Tuesday 07. November 2023