The attacks on civilians must stop - petition from The Art Museum of Northern Norway

Vi fordømmer på det sterkeste drapene på israelske og palestinske sivile som finner sted i Midtøsten. Angrepene på sivile må stoppe. Humanitære organisasjoner må gis tilgang og ressurser slik at de kan hjelpe de som er rammet. Vi ber verdens ledere om å ta avgjørende grep for å få slutt på volden, og følge FNs resolusjoner og internasjonal humanitær rett.

Tuesday 17. October 2023