Nordnorsk Kunstmuseum fokuserer i år på kvinner og urfolksperspektiver i museets samling.

Thursday 09. March 2023

Nordnorsk Kunstmuseum fokuserer i år på kvinner og urfolksperspektiver i museets samling.

Vi er stolte av å kunngjøre åpningen av våre to nye utstillinger på museet: "28%" og "Gába - kvinnelig skaperkraft", som fremhever hvor viktig kvinners likestilling er i samfunnet.

Nordnorsk Kunstmuseums samling tilhører alle. Hvem er kunstnerne som er representert, hvilke historier forteller de? I dag teller samlingen 2 255 verk - 28 % av disse er laget av kvinnelige kunstnere, og 6,6 % av samiske kunstnere.

Vi inviterer til feståpning, lørdag 18. mars kl. 14.00, for å feire at utstillingene "28%" og "Gába - kvinnelig skaperkraft" er åpne for publikumet i Romsa/Tromsø. Utstillingene viser 37 kvinnelige kunstnere fra samlingen. I løpet av året vil utstillingene være aktive plattformer for videreutvikling av felles kunnskap om kunstnerne sammen med ulike samarbeidspartnere. Vi er beæret over at Aili Keskitalo, tidligere sametingspresident, nå politisk rådgiver for Urfolks Amnesty Norge, åpner utstillingene for oss.

«Selv om disse tallene for representasjon (28 % og 6,6 %) i vår egen samling ligger over gjennomsnittet for nordiske museer, er det enda mye arbeid som gjenstår for å representere og styrke kompleksiteten i samfunnet vi lever i. Museene har makt til å reise slike sentrale spørsmål. For å gjøre det er det avgjørende at vår sektor - og vi på Nordnorsk Kunstmuseum - inntar en selvkritisk tilnærming og tar et oppgjør med den kolonialistiske og patriarkalske arven som alle museer er bygget på», kommenterer vår Direktør og sjefskurator, Katya García-Antón, om den første samlingsutstillingen under hennes nye mandat.

Other news

Artic on Top 100!

Monday 19. December 2022

Kulturnatta 2022 (culture night)

Thursday 06. October 2022

Free entrance

Tuesday 06. September 2022

Ollu lihkku, Hans Ragnar!

Wednesday 31. August 2022

New director in place

Tuesday 16. August 2022

Summer at the museum

Tuesday 28. June 2022

Opening hours at Easter

Friday 08. April 2022

Meet our intern, Sondre

Tuesday 05. April 2022