"Dilemma" - mellom natur og mennesket

Dilemma – mellom mennesket og natur

 

«Dilemma» blir Nordnorsk Kunstmuseums første utstilling ved Nordover. Utstillingen viser verk av samtidskunstnere fra museets egen samling.

- Med «Dilemma» ønsker vi å gi kunsten plass til å ta opp noen av de store spørsmålene vi alle burde være opptatt av, nemlig samspillet mellom natur og menneske. Utstillingen viser hva som opptar dagens kunstnere og deres behov for å diskutere og engasjere når det gjelder temaer rundt menneskets tilstedeværelse i verden. Kunstnerne representert i utstillingen, samiske, kvenske og norske, problematiserer på ulike måter hvilke utfordringer menneskene står overfor i vår tid, særlig når det kommer til klima- og miljøspørsmål. Deres kunst gjenspeiler at det er viktigere enn noen gang å vise respekt for alt levende liv, og følgelig også vise respekt overfor oss mennesker imellom. ‘Natur’ og mennesker står i et avhengighetsforhold til hverandre, og derfor må konsekvensen av dette bli at nåværende samfunnsstrukturer må opphøre og at undertrykte folkegrupper og urfolk som lever av naturen dekolonialiseres, sier Lise Dahl, kurator, Nordnorsk Kunstmuseum.

Utstillingen står fra 27.november 2022 til 21. mai 2023. 

- I løpet av utstillingsperioden vil det bli både kunstnersamtaler og workshops. Formidlingsavdelingen ved museet samarbeider med ungdomsklubben for å kunne tilrettelegge og tilby aktiviteter som er relevant for ungdommen i Longyearbyen. Ungdommen er fremtiden, så det er viktig for oss å høre hva de tenker og hvilke forventinger de har til vår tilstedeværelse i Nordover, sier Dahl.

 

Informasjon om kunstnere i «Dilemma»

 

TOMAS COLBENGTSON 

Colbengtson arbeider med grafikk, maleri, skulptur, installasjoner, glass og digital kunst. Han er født og oppvokst i en samisk landsby ved Bjørkvattnet i Tärna, Sverige, det nordligste området for det sydsamiske språket. Oppveksten i den sørsamiske kulturen, samt historien og samtiden, danner grunnlaget i hans kunst og han benytter gamle, historiske fotografier og sørsamisk ornamentikk i arbeidene. I utstillingen vises hans verk De tvangsfortlyttade (2020) og Skogen (2021).

Colbengtson (f. 1957) er utdannet ved Art school Idun Lovén Sculpture, (1984-86), Konstfack National College of Art, Craft and Design MFA painting, (1986-91), Valand school of Fine Arts, Gothenburg (1995-96), Master class in Electronic Arts, Copenhagen, (1996).

 

Synnøve Persen 

Persen er billedkunstner og forfatter med sjøsamisk bakgrunn fra Porsangerfjorden i Finnmark. For henne er billedkunst og poesi kunstformer som utfyller hverandre og hun benytter seg av begge uttrykkene til å formidle det nordnorske landskapet hun lever i. I utstillingen vises maleriet Suoivvanat almmiravddas  / Skygger på himmelranden  (2020).

Persen (f. 1950) studerte ved Kunstakademiet i Trondheim (1971–1972) og Statens Kunstakademi (1972–1978). Hun bor og arbeider i sin hjembygd Bevkop. 

 

KÅRE GRUNDVÅG         
Grundvåg utforsker ikke-menneskelig arkitektur gjennom skulpturelle intervensjoner i offentlig rom. Skulpturene gjenspeiler hvordan natur og kultur befinner seg i en kontinuerlig prosess og er gjensidig avhengige av hverandre. I utstillingen vises verket Arkitektur for gjær (2019)

Grundvåg (f. 1984) er utdannet ved Kunstakademiet i Tromsø (2015). Han har for tiden permisjon fra sin stilling som fagleder for produksjon ved Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet, Kunstakademiet, for å utøve sitt virke som kunstner. 

 

JET PASCUA

Pascua arbeider med ulike media som skulptur, installasjon, video, film, performance, tegning, fotografi og maleri. Pascua er født og oppvokst i Manila i Filippinene. Han benytter sin bakgrunn som immigrant til Norge til å reflektere rundt spørsmål om væren, minne, identitet og endringer i sosiale og samfunnsmessige forhold. I utstillingen vises Dust (2018).

Pascua (f. 1969) studerte ved College of Fine Arts, University of the Philippines, deretter gjennomførte han BA ved Kunstakademiet i Oslo og MA ved Kunstakademiet i Bergen. Han fullførte PhD gjennom Norges arktiske forskningsprogram (2020).  

 

Gunvor Guttorm 

Guttorm vokste opp i Karasjok og er en norsk-samisk kunstner, kunstviter, kurator og duodji-ekspert. Hun disputerte i 2003 ved UiT – Norges arktiske universitet med avhandlingen Duodji bálgát – en studie i duodji: kunsthåndverk som visuell erfaring hos et urfolk. I sin forskning peker Guttorm på at man må skille mellom duodji som ide og levemåte og duodji som håndverk. I utstillingen vises hennes verk Egenskaper og identiteter II (2011).

Guttorm (f. 1958) har en magistergrad i duodji fra Statens Lærerhøgskole i forming, Oslo (1993). Hun har en PhD fra UiT – The Arctic University of Norway (2003). Siden 90-tallet har hun vært en forkjemper for høyere utdannelse innen duodji, en undervisning som gir innblikk i samisk verdensanskuelse og filosofi. I dag er Guttorm bosatt i Jokkmokk, Sverige, og arbeider som professor i duodji ved Sámisk høgskole i Kautokeino. 

 

Marianne Bjørnmyr

Bjørnmyr arbeider med analogt fotografi og installasjon. I prosjektet 31 Indicative Objects belyses temaet dokumentasjon og flyktighet i etablert kunnskap, og hvordan visuelle systemer og målesystemer definerer virkeligheten slik vi kjenner den. I utstillingen ser vi First Indicative Objects (2020). 

Bjørnmyr (f. 1986) har en MA i fotografi fra London College of Communication, (2012). I dag bor hun i Bodø og driver i tillegg til sitt arbeid som kunstner, NŌUA, et kunstnerdrevet sosialt og profesjonelt møtested for samtidsfotografi. 

 

Marit Ellisiv Landsend 

Landsend er keramiker og arbeider i hovedsak med lavbrent leire i forskjellige teknikker. Hun utvikler egne farger (begitninger) og glasurer og brenner objektene fortrinnsvis i rakuovn, etter en eldre japansk tradisjon. Hun arbeider både tradisjonelt med kunsthåndverk og med mer kontemporære konseptuelle installasjoner som belyser samfunnsmessige og økologiske temaer. I utstillingen vises installasjonen De uskyldige (2018).

Landsend (f. 1959) er født i Hedalen i Valdres, men har bodd i Tromsø store deler av sitt voksne liv. Hun er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (1979–1983) og Kunstakademiet i Lisboa, Portugal (1983–1984).  

 

Silje Figenschou Thoresen

Figenschou Thoresen er en samisk kunstner fra Kirkenes i Finnmark. Hennes kunstpraksis er basert på en antihierarkisk tanke om materialer, hvor det ene ikke er noe dårligere enn det andre. Hun bygger strukturer og objekter av materialer hun kommer over og forsøker å følge det hun oppfatter som materialets egne muligheter og logikk. I utstillingen vises en installasjon/konstruksjon fra serien These Present Things (2014).

Thoresen (f. 1978) har en MA fra Konstfack i Stockholm (2012), og Møbel- og romdesign, fra Kunsthøgskolen i Bergen (2008). Hun bor og arbeider i Kirkenes. 

 

Olav Christopher Jenssen

Jenssen kommer opprinnelig fra Sortland, men har siden 1983 vært bosatt i Berlin. Han er mest kjent som maler, men arbeider også med tegning, grafikk, skulptur og illustrasjon. I utstillingen vises Journaltegninger  Longyearbyen/Svalbard 28. mars – 17. april  (2016).

I 2016 inviterte Nordnorsk Kunstmuseum Jenssen til et residensopphold i Longyearbyen. Dette resulterte i en serie tegninger og akvareller med utgangspunkt i kunstnerens utforskning av stedet. Det resulterte også i utstillingen «The Expedition», som ble vist i Svalbard Museum samme år. 

Nordnorsk Kunstmuseum ervervet elleve verk fra Jenssens Svalbard-serie i 2021 og i denne utstillingen har vi gjort et utvalg som gjenspeiler stedets karakter og flotte landskap, men også sårbarhet, sett gjennom kunstnerens øyne. 

Jenssen (f. 1954) studere ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (1976–79) og deretter Statens Kunstakademi (1981). I 1997 overtok han maleriprofessoratet ved Hochschule Für Bildende Künste i Hamburg, etter Sigmar Polke, og har siden 2007 hatt et professorat ved Hochschule für Bildende Künste i Braunschweig.  

 

Inger Anne Nyaas

Nyaas er tekstilkunstner bosatt i Kabelvåg i Lofoten. Hun arbeider med forskjellige materialer som hører til både i gamle og nye tradisjoner. Hun tar utgangspunkt i erfaringer som er gjort gjennom en lang tekstiltradisjon og utvider med nye materialer som for eksempel resirkulert plast og kartong. I utstillingen ser vi verket Laatikko (2016).

Nyaas (f. 1960) vokste opp i Misvær i Nordland. Hun er utdannet ved kunstskolen i Kabelvåg og Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design i Bergen, med hovedfag i tekstilt stofftrykk (1994). I dag driver hun Lille Kabelvåg kunstgalleri og museum i Lofoten, sammen med kunstneren Thor Erdahl. 

 

Tanya Busse     
Busse arbeider med installasjon, video, fotografi, trykk og skulptur. Hun er opptatt av jordas dype tid og søker råd innen samisk kultur og måter å tenke på. I utstillingen vises The Poet’s Antidote: Paeonia Anomala (2018).

Busse (f. 1982) er opprinnelig fra Moncton i Canada, men i dag bosatt i Tromsø. Hun har studert i Berlin og i Halifax ved Nova Scotia College of Art and Design (2007). Hun har MA fra Kunstakademiet i Tromsø (2013). 

 

Åsne Kummeneje Mellem

Kummeneje Mellem er en kvensk-norsk kunstner som arbeider innenfor fotografi og kunsthåndverk. Kummeneje Mellem er født og oppvokst i Norge og bruker kunsten til å utforske sin kvenske tilhørighet. Hun lar seg inspirere av käsityö, kvensk håndverk, og benytter tradisjonelle teknikker og materialer for å synliggjøre hva som har gått tapt mellom generasjonene i overføringen av kunnskap. I utstillingen vises verket Kaksikymmentäkolme eksperimenttia  / Tjuetre forsøk (2019/2020).

Mellem (f. 1995) er utdannet ved Oslo Fotokunstskole (2014-2016), Kunsthøgskolen i Oslo (2016-2019). Hun har Master fra Kunstakademiet i Tromsø (2021). Hun er en av initiativtakerne bak det nyopprettede Kvääni Taiteilijat, Kvensk Kunstnerforbund, og er aktiv på flere arenaer i det kvenske miljøet. 

 

Tuesday 22. November 2022