Fratrer som administrativ leder ved NNKM

Thursday 25. February 2021
Bodil Kjelstrup, administrativ leder

Bodil Kjelstrup fratrer stillingen som administrativ leder ved Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) med virkning fra 1. juni 2021.

– På bakgrunn av narrativet om NNKM slik det ble omtalt i rettsaken, opplever jeg at styret og jeg har ulik oppfatning av driften av museet. Da blir det riktig for meg å gå videre, sier Bodil Kjelstrup.

Kjelstrup har vært ansatt ved Nordnorsk Kunstmuseum i syv år.

– Det har vært spennende å delta i utviklingen av Nordnorsk Kunstmuseum. Museet er en viktig arena for kunst- og kulturformidling, og jeg er stolt over opplevelsene vi har gitt vårt publikum gjennom disse årene. Jeg ønsker institusjonen alt godt fremover, sier Kjelstrup.

Styreleder Grete Ellingsen sier styret tar oppsigelsen til etterretning.

– Bodil Kjelstrup har sagt opp stillingen etter eget initiativ. Vi takker henne for jobben hun har gjort for museet og ønsker henne lykke til videre, sier Ellingsen.

 

Other news

We're back!

Monday 18. May 2020

Nordnorsk Kunstmuseum is closed

Thursday 12. March 2020

When Violin Met Gobelin – Vol II

Monday 28. January 2019

Admission fee at the museum

Thursday 06. December 2018