Ny kunst i verdensklasse

Direktør Jérémie McGowan og leder for venneforeningen Randi Dyrkorn Willumsen
Direktør Jérémie McGowan og leder for venneforeningen Randi Dyrkorn Willumsen med nyanskaffede «Strandparti».

Samlingen er en viktig hjørnestein i museets virksomhet. Vi forvalter en kulturarv på vegne av Norges befolkning og det er vårt ansvar å samle kunst som er representativ, god og interessant. Men kunst er ofte dyrt, og det er ikke alltid budsjettene strekker til. Derfor er vi veldig takknemlige for å ha Nordnorsk Kunstmuseums Venner, en forening av privatpersoner og bedrifter dedikert til kunst i Nord-Norge og utvikling av vår alles samling. 

Nytt Balke-maleri
Vi kan nå fortelle at venneforeningen har bidratt til innkjøp av Peder Balkes maleri Strandparti til Nordnorsk Kunstmuseum. Styreleder for venneforeningen, Randi Dyrkoren Willumsen fremhever Balkes stilling som en sentral kunstner i norsk kunsthistorie som blir mer og mer aktuell: 

- Vi synes det er gledelig å kunne bidra til at museet får anledning til å kjøpe et så sentralt verk, spesielt siden det er ett av hans mange motiver fra Nord-Norge, sier Randi. 

I tillegg til at vi nå sikrer museet en viktig del av lokal og nasjonal kulturarv, kan denne gaven også utløse midler fra statens gaveforsterkningsordning.

Outi Pieskis «Crossing Paths»
Et av de nye verkene; Outi Pieskis «Crossing Paths» fotografert i utstillingen «I Craft, I Travel Light»

Kunst i verdensklasse
Vi har også tatt grep for å utvide representasjonen i samlingen, ved å erverve en rekke nye kunstverk som er både tilknyttet Nord og/eller Sápmi, og for det meste skapt av kvinner.  

Direktør Jérémie McGowan understreker Nordnorsk Kunstmuseums ønske om å jobbe selvkritisk med samlingen vår og rollen den spiller i å forme historie og identitet.

«Hemisfære II» av Solveig Ovanger
«Hemisfære II» av Solveig Ovanger

– I tråd med museets øvrige arbeid og satsingsområder de siste årene, prioriterer vi samisk, nordlig, lokal og kvinnelig kunst. Det kommer kunst i verdensklasse ut av Nord-Norge og Sápmi, og det er vårt ansvar å fremme den som det den er: noen av de mest relevante, unike og ledende stemmene i den internasjonale kunstverden i dag. 

Ny kanon
Flere kunstverk er donasjoner fra kunstnerne selv, og vi er dypt takknemlige for generøsiteten de viser oss. Dette er sentrale verk i det som kan bli en ny kanon, og viktige brikker i NNKMs identitet. 

Marja Hellanders «Eatnanvuloš lottit/Birds in the Earth»
Stillbilde fra Marja Hellanders videoverk «Eatnanvuloš lottit/Birds in the Earth»

Her er en den nye kunsten i samlingen fra 2019

Thursday 29. August 2019