Savioprisen 2019 til Aage Gaup!

Aage Gaup i atelieret. Foto Antti J Leinonen
Aage Gaup i atelieret. Foto Antti J Leinonen

Det er en glede og en ære å annonsere at Aage Gaup er vinner av Savioprisen 2019. Aage Gaup (b. 1943) er en samisk skulptør, billedhogger og grafiker bosatt i Karasjok i Finnmark. Han studerte skulptur ved Kunstakademiet i Trondheim 1972–1978 og har særlig utmerket seg gjennom sitt arbeid med skulpturer i tre.

– Godt å bli verdsatt
Aage Gaup har arbeidet med monumentale skulpturer og utsmykkinger av bygg som Bodø lufthavn, Finnmark fylkeskommune, Vadsø og Kautokeino kulturhus. Gaup var en av grunnleggerne av kunstnergruppen Máze, etablert i 1978 og kjent sin politiske aktivisme rundt blant annet Alta-saken.

Om sin egen kunstneriske praksis sier Aage Gaup at han er opptatt av å formulere seg visuelt, og uttrykke sine indre følelser og sitt syn på tilværelsen. – Det er alltid godt å bli verdsatt av kolleger som mener jeg gjør en ålreit jobb, legger han til.

Solidarisk og solid
Juryen for 2019 har bestått av Geir Tore Holm og Matti Aikio fra Samisk Kunstnerforbund, samt Charis Gullickson fra Nordnorsk Kunstmuseum. I juryens begrunnelse heter det blant annet:
«Aage Gaup er kjent for sin solidariske holdning, deltakelse og hjelpsomhet (…) Gjennom en solid håndverkskyndighet og materialforståelse har han i sitt arbeid sammenføyd personlige, politiske og poetiske elementer til et helthetlig uttrykk i skulptur, bilde, installasjon og scenografi. Som motivasjon for tildelingen av John Savio-prisen 2019 vil juryen særlig framheve Aage Gaups seneste utstilling Dološ giella – ođđa hápmi ja báhtareaddjit/Gammelt språk – ny form og flyktninger i Sámi Dáiddaguovddáš/Samisk senter for samtidskunst, Kárášjohka høsten 2018.»

Aage Gaups «Lezan siellu»
Aage Gaups «Lezan siellu» fra Nordnorsk Kunstmuseums samling

Utdeling i september
Prisen vil bli delt ut under et åpent arrangement ved Nordnorsk Kunstmuseum 19. september 2019. Prisutdelingen markerer også åpning av en presentasjon av Aage Gaups kunstnerskap i Nordnorsk Kunstmuseum.

John Savio-prisen er på 150 000 kr og er opprettet av Bildende Kunstneres Hjelpefond i samarbeid med Samisk Kunstnerforbund og Nordnorsk kunstmuseum. Prisen deles ut annethvert år og har som formål å skape oppmerksomhet om kunst med rot i samisk kultur, med utgangspunkt i prisvinnerens arbeid. John Savio-prisen kan tildeles kunstnere med samisk bakgrunn og identitet som har gjort seg særlig bemerket i kunstfeltet i Norge, enten ved prosjekter som utmerker seg i nyere tid eller ved sitt samlete kunstnerskap. Prisen er tidligere tildelt Geir Tore Holm og Britta Marakatt-Labba.

Monday 17. June 2019