Nordnorsk Kunstmuseums samling inviterer til refleksjon, lek, eksperimentering og ulike perspektiver på nord. Hva er nord, hva har det vært og hva vil det være i fremtiden?

"Klump" av Hanne Friis med Munch, Savio and Tidemand i bakgrunnen. 150 år, fire stilarter, ett tema.

Bevegelig tredeling
Vi presenterer nord som en sammensmeltning av folk, steder og historier; i tre avdelinger som tematisk tar for seg ulike perspektiver fra to århundre med kunst. Gjennom en utstilling i stadig bevegelse, åpner vi opp for kryssende fortellinger om mennesker og steder.

Nordkapp sett av Peder Balke midt på 1800-tallet og av Anna-Eva Bergman i 1970-årene.

Større enn noensinne
Samlingsutstillingen vises nå i hele andre og tredje etasje, og har også fått to rom hvor vi skal skifte utstilling med jevne mellomrom. Det ene er viet kunstfaglige tema som for eksempel stilretninger eller kunstformer, mens det andre vies en enkelt kunstner. Fra 5. oktober 2018 presenterer vi Rose-Marie Huuva, mens temarommet er viet grafikkutstillingen Avtrykk.

«Naa» av Rose-Marie Huuva
«Naa» av Rose-Marie Huuva

Digitalt tilgjengelig
Hele Nordnorsk Kunstmuseums kunstsamling er tilgjengelig på Digitalt Museum. Klikk her for å utforske den.

Kontaktperson

Lise Dahl
E-post: 
Telefon: 
+47 915 73 362