I utstillingen Subsistence møter vi et nord fullt av sammensatte og motstridende synspunkter på hva Arktis er og hva det kan bli. Både som idé, hverdag, geografisk område, samfunn, og politisk og kulturelt område er det sirkumpolare nord et sted hvor perspektivet innenfra og perspektivet utenfra er i et gjensidig samspill.

Arktis er i konstant bevegelse og fortsetter å definere seg selv på stadig nye måter. Dagens fornyede interesse for nordområdenetvinger fram viktige spørsmål om nåtid og framtid – både for regionen og i større forstand. Subsistence betyr livsopphold, men for hvem og hvordan? Gjennom billedkunst, video, installasjon og performance tar utstillingen for seg kjernen i det arktiske – et område der naturen i lang tid har gitt de innfødte kulturene det de trenger for å overleve, men som nå er under press fra flere kanter.

Mapping Anchorage by Graham Hogg
Mapping Anchorage by Graham Hogg

Prosjektet samler arbeider fra kunstnere som alle engasjerer seg i Arktis og utfordringene og potensialene der. Utstillingen viser blant annet en vegginstallasjon av Sonya Kelliher-Combs, flere performancer av Allison Akootchook Warden, en interaktiv installasjon av arkitektur- og designkollektivet Lateral North, en serie krittegninger av Ingeborg Annie Lindahl, en vindusinstallasjon av Marek Ranis og videokunst av blant andre Marja Helander, Caroline Monnet og Derek Coté. Totalt deltar 15 kunstnere fra 6 land.

Festspillutstillingen er et samarbeid mellom Nordnorsk Kunstmuseum, Anchorage museum og Festspillene i Nord-Norge, og er kuratert av Julie Decker og Jérémie Michael McGowan, direktørene for de to museene. Utstillingen står fra 24. juni til 5. august i Galleri NordNorge i Harstad.

Deltagende kunstnere:
Brian Adams (USA)
Trond Ansten (NOR)
Derek Coté (USA)
Nicholas Galanin (USA)
Marja Helander (FIN)
Geir Tore Holm (NOR)
Anna Hoover (USA)
Rose-Marie Huuva (SWE)
Sonya Kelliher-Combs (USA)
Lateral North (GBR)
Ingeborg Annie Lindahl (NOR)
Caroline Monnet (CAN)
Marek Ranis (POL/USA)
Marita Isobel Solberg (NOR)
Allison Akootchook Warden (USA)
 
Kuratert av Julie Decker og Jérémie Michael McGowan