Det arktiske har gjennom tiden tiltrukket seg kunstnere som på ulike måter har skildret landskapet og livet her. I romantikken, i første halvdel av 1800-tallet, knyttes landskapet i de nordlige strøk til begrepet det sublime, eller storslagne. Naturen ble sett på som dramatisk og fryktinngytende, forbundet med guddommelighet og kosmiske krefter, og som rådende over mennesket.

Om ikke vår tids kunstnere deler romantikernes syn på det arktiske landskapet, virker det fortsatt tiltrekkende på kunstnerne. Naturen er like storslagen, men sees nå også som sårbar og i større grad underlagt menneskelig aktivitet.

Når Nordlig sfære åpner i Kunsthall Svalbard, presenterer vi verker fra Nordnorsk Kunstmuseums samling i et historisk spenn fra 1800-tallet og frem til vår tid. De utvalgte verkene søker å fange den arktiske ånd og sfære, både kontekstuelt og konseptuelt. Gjennom ulike tilnærminger kan verkene knyttes til Svalbards natur, samt mangfoldige historie og kultur, noen med åpenbare referanser, andre gjennom vagere hentydninger.

Utstillingsåpning lørdag 21. januar klokken 14.

Kontaktperson

Lise Dahl
E-post: 
Telefon: 
+47 77 64 70 25