Sommeren 2014 viste Nordnorsk Kunstmuseum utstillingen Peder Balke: Visjon og revolusjon med verker av den romantiske maleren Peder Balke (1804–1887). Som en videre formidling av denne utstillingen presenterer vi et digitalt formidlingsprosjekt med tittelen Digital Balke/Divine North, som fokuserer på Balkes nordnorske landskapsmotiver. Musikeren Gaute Barlindhaug har laget et elektronisk lydverk til fremvisningen. Lydverket går i dialog med Balkes motiver nordfra, og med sitt lavmælte kontemplative uttrykk fungerer dette som et forsterkende element i opplevelsen av Balkes kunst. Samtidig understrekes kontrasten til romantikkens sans for det dramatiske og storslåtte. Et fellestrekk er maleren Balkes overgang til det moderne og den elektroniske musikksjangerens fokus på det nyskapende.

Denne digitale fremvisningen utfordrer den tradisjonelle overbevisningen om at kunst skal vises i original form, selv om dagens teknologi muliggjør uendelige billedstrømmer og mangfoldiggjørelser. Prosjektet reiser spørsmål ved om en slik fremstilling forringer eller tilfører noe til verket? Formidlingen skjer gjennom tre videoprojeksjoner; den ene viser Balkes malerier i sin helhet, den andre fokuserer på detaljer i bildene og den tredje viser sitater fra Balkes egen tekst om reisen nordover. Visningen er redigert av Tor Åge Vorren.

Kontaktperson

Lise Dahl
E-post: 
Telefon: 
+47 915 73 362

Turnérute

RiddoDuottarMuseat
Karasjok
Norge
05.10.201629.12.2016
Porsanger museum
Lakselv
Norge
12.01.201723.03.2017
Kunsthall Svalbard
Longyearbyen
Norge
09.05.201724.09.2017
Gallery 49
Murmansk
Murmanskaya oblast
Russland
23.04.201729.04.2017