I 2020 er Nordnorsk Kunstmuseum et kunsthåndverkmuseum med fokus på kreativitet, deltagelse, aktivisme og skaperglede. 

Vi har gjort tre store endringer:
– En helt ny samlingsutstilling som fremhever håndverk fra nord og duodji. Vi pakker bort alle malerier, videoer og annen billedkunst. Fra 17. oktober 2020 erstattes samlingutstillingen av Årsutstillingen 2020.
– En helt ny butikk som er dedikert til nyetablerte nordnorske og samiske designere og håndverkere.
– Et verksted (makerspace) med kafé, som er et atelier for alle som vil. Med fokus på «craftivism», eller «håndverksaktivisme» skal vi ta opp dagsaktuelle temaer som konsumerisme, materialisme og miljøkrise – alt gjennom håndverk og materialer.

Prosjektet er gjort mulig gjennom Samfunnsløfte.

broderi verksted
Et eksempel på aktivitetet du vil finne i HOS: broderiverksted under Internasjonal uke i 2018.

Museer er ikke nøytrale. Nordnorsk Kunstmuseum vil være et annerledes museum som er til stede, lett tilgjengelig og et engasjert talerør for hverdagslig kreativitet. Vi mener at kunst- og kulturinstitusjoner må gjøre mer for å engasjere seg i de svært presserende sakene i vår tid. Museer trenger å være proaktive, og i stand til å skape endringer og nye mulighetsrom. Vi trenger alternativer, andre visjoner for hva et kunstmuseum kan og skal være i dag.

Kontaktperson

Nordnorsk Kunstmuseum
E-post: 
Telefon: 
77 64 70 20