Luottat betyr spor på nordsamisk, og presenterer et utvalg av samiske kunstnere fra Nordnorsk Kunstmuseums samling. Sentralt i utstillingen står Iver Jåks, en pioner i det samiske kunstfeltet, som til denne dag er et referansepunkt og en inspirasjon for yngre generasjoner kunstnere.

«Fri rekonstruksjon av to installasjoner» av Iver Jåks
Den første varianten av «Fri rekonstruksjon av to installasjoner» av Iver Jåks

Hans installasjon Fri rekonstruksjon av to installasjoner er et kunstverk uten en bestemt form, orden eller rekkefølge på sine deler. Vi kommer til å sette det opp på én måte, men vi skal omforme, rive ned og bygge opp verket flere ganger underveis i utstillingsperioden, i samarbeid med kuratorer, kunstnere, skoler og publikum. I likhet med flere av kunstverkene i utstillingen, setter Jåks’ verk spørsmålstegn ved vår forståelse og vårt forhold til kunst – dens tradisjoner, mening, politikk, estetikk og funksjon.

Det finnes urbefolkning i nesten hele det sirkumpolare nord, men Svalbard er et av de få områdene i Arktis uten. Hva skjer når vi stiller ut samisk kunst i Longyearbyen? Hva kan denne kunsten si om viktige problemstillinger i dagens Arktis, som spørsmål rundt eierskap til land og naturresurser, selvstendighet og miljø?

Kontaktperson

Kjetil Rydland, kommunikasjon
E-post: 
Telefon: 
+47 951 76 509