Nordnorsk Kunstmuseums Venneforening

Styret i Nordnorsk Kunstmuseums venneforening 2019

Nordnorsk Kunstmuseums venner

Venneforeningen er en forening for deg som:
- er interessert i kunst
- ønsker å bidra til innkjøp av kunst til Nordnorsk Kunstmuseum
- vil støtte kunstmuseets arbeid
- ønsker å møte andre som er interessert i kunst

Venneforeningen støtter opp om og bistår Nordnorsk Kunstmuseum i arbeidet med å øke interessen og kunnskapen om kunst i Nord-Norge. Vårt viktigste bidrag er å skaffe midler til å kjøpe kunst i samarbeid med Nordnorsk Kunstmuseum. 

Foreningen har 7 stiftere; Aronsen Invest AS, konsul Odd Erik Hansen, EMS Consult AS, Austadkvartalet ANS (tidligere ANS Felleseiet Austad), Sparebank 1 Nord-Norge, Data-Consult AS og Thoralf Willumsen. Hver av stifterne har gitt kr. 50 000. Kapitalen skal brukes til å kjøpe kunst. Kapitalen økes gjennom medlemsavgift.

Det kan også gjøres innsamlingsaksjoner for å sikre spesielt viktige kunstverk.


Du kan delta gjennom:
- personlig medlemskap
- bedriftsmedlemskap
- donasjoner


Spørsmål og innspill til venneforeningen kan stilles til
venn@nnkm.no.

Du kan også kontakte styreleder Randi
Dyrkoren Willumsen /
e-post: randi@wi-to.no,
mobil: +47 913 32 241.

Bli medlem i venneforeningen

Ved avkrysning av denne boks har du tegnet medlemskap i Nordnorsk Kunstmuseums venner. Faktura for medlemskap blir sendt elektronisk, eller kan forhåndsbetales til kontonummer 4750.34.30246. Medlemskapet fornyes automatisk ved årsskiftet og kan sies opp skriftlig en måned før årsskiftet til: venn@nnkm.no. Hvert medlemskap har én stemme på årsmøtet.