Denne utstillingen viser verk fra museets samling i et spenn fra 1800-tallet og frem til i dag, og med motiver fra Svalbard i nord til Japan i øst. 

Kunstnere har gjennom tidene vært opptatt av naturen og skildret den på ulike vis. På 1700- og 1800- tallet ble den gjerne oppfattet som vill og storslagen, i en tid hvor den var mer urørt av menneskene. I dag er mange bekymret for at menneskene tar seg til rette i naturen og hva konsekvensene av det kan bli.

Tittelen på utstillingen er hentet fra Tomasz Boncza Ozdowskis verk Watch Out - an Angry Stone, som viser en stein satt i bur, i en konstruksjon skapt av mennesker.

Kontaktperson

Lise Dahl
E-post: