Dette er museets sjette utstilling i serien Stimuli. I forbindelse med kornapandemien mottok Nordnorsk kunstmuseum en ekstrabevilgning fra Kulturdepartementet for innkjøp av samtidskunst, kunsthåndverk og design. Tiltaket skulle stimulere til skapende kunstnerisk aktivitet i regionen og gav samtidig museet en unik mulighet til å skaffe viktige verk til samlingen. I utstillingsserien vises fortløpende noen av de nye verkene.

I Stimuli 6 finner du verk fra Joar Nango, Kristin Tårnesvik, Sayed Sattar Hasan, Ragna Misvær Grønstad, Berit Marit Hætta, Geir Tore Holm og Ingunn Milly Hansen.