Stimuli er Nordnorsk Kunstmuseums utstillingsprogram i museets Høysal, der vi framover vil fokusere på å vise nyinnkjøpte verk.

Høsten 2020 mottok Nordnorsk Kunstmuseum sammen med flere andre kunstmuseer en betydelig ekstrabevilgning fra Kulturdepartementet for innkjøp av samtidskunst, kunsthåndverk og design. Dette er et koronatiltak for å stimulere skapende kunstnerisk aktivitet i regionen, samtidig som det gir museet en unik mulighet til å gå til innkjøp av viktige verk til vår samling. Stimuli betyr sansepåvirkning, og gir opphav til en respons. Som en del av programmet ønsker vi å bruke Høysalen som en møteplass og muliggjøre kortere intervensjoner, samtaler og andre arrangementer under og mellom utstillingene.

Kunstnere i Stimuli 5
Jet Pascua
Sissel Mutale Bergh
Odd Marakatt Sivertsen
Gabriel Johann Kvendseth

 

Kontaktperson

Lise Dahl, kurator
E-post: 
Telefon: 
+47 915 73 362